Nieuws

Regiobijeenkomsten over de administratieve lastenverlichting Sociaal Domein

30 augustus 2019

Eind september en begin oktober worden zeven regiobijeenkomsten georganiseerd door VWS, VNG, CAK en Ketenbureau i-Sociaal Domein. Tijdens de regiobijeenkomsten wordt voor zorgaanbieders en gemeenten een informatiesessie georganiseerd over actuele onderwerpen in de administratieve keten zoals abonnementstarief Wmo en standaard administratieprotocollen. Daarnaast is er een verdiepingssessie reductie administratieve lasten in het i-Sociaal Domein. 
De regiobijeenkomsten beginnen om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30) en duren tot 14.00 uur.Het online programma is te vinden op de website van VNG Congressen en hier kunt u zich ook aanmelden voor de bijeenkomsten.

administratievelastenverlichtingsociaaldomein

In het sociale domein spelen verschillende onderwerpen die grote impact hebben op gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers. Tijdens de regiobijeenkomsten die eind september en begin oktober plaatsvinden, kunt u deelnemen aan een informatiesessie en verdiepingssessies over deze actuele onderwerpen.

Onderwerpen

Tijdens de bijeenkomsten worden de volgende 4 sessie georganiseerd. U kunt aan 2 sessies deelnemen. Meer informatie over onderstaande sessies vindt u onderaan deze pagina. 

 • Sessie 1: Informatiesessie over actuele onderwerpen in de administratieve keten zoals abonnementstarief Wmo en standaard administratieprotocollen (voor zorgaanbieders en gemeenten)
 • Sessie 2: Verdiepingssessie reductie administratieve lasten in i-Sociaal Domein (voor zorgaanbieders en gemeenten) 
 • Sessie 3: Verdiepingssessie Implementatie abonnementstarief Wmo (alleen voor gemeenten)
 • Sessie 4: Verdiepingssessie Implementatie PGB 2.0 (alleen voor gemeenten)

Programma

De regiobijeenkomst start om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30) en duurt tot 14.00 uur.

09.30 – 10.00: Inloop
10.00 – 10.15: Plenaire opening
10.15 – 11.45: Parallelsessies
11.45 - 12.30: Lunch
12.30 – 14.00: Parallelsessies
Vanaf 14.00 uur: netwerkmogelijkheden

Organisatie

De regiobijeenkomst wordt georganiseerd door VWS, VNG, CAK, Inlichtingenbureau en het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Deelname aan de regiobijeenkomst is gratis. Alle informatie over deze bijeenkomst, vindt u op de website van VNG Congressen. Hier kunt u zich ook aanmelden.

Data en locaties

 • maandag 23 september Roermond, Theaterhotel De Oranjerie
 • donderdag 26 september Breda, Apollo Hotel
 • maandag 30 september Rotterdam, Brasserie Engels
 • dinsdag 1 oktober Apeldoorn, Orpheus
 • woensdag 2 oktober Haarlem, Philharmonie
 • dinsdag 8 oktober Assen, De Bonte Wever
 • donderdag 10 oktober Amersfoort, De Flint

Deelname

Wanneer u deel wilt nemen aan deze bijeenkomsten kunt u zich inschrijven via de website van VNG Congressen.

Inhoud workshops

Sessie 1: Informatiesessie: Actuele ontwikkelingen in de administratieve keten (voor zorgaanbieders en gemeenten)

In dit anderhalf uur passeren diverse actuele ontwikkelingen op interactieve wijze de revue zodat u aan het einde van de sessie weet wat er allemaal speelt en wat dit voor u betekent. Onderwerpen die aan de orde komen:

 • de belangrijkste aandachtspunten bij de implementatie van het abonnementstarief voor zorgaanbieders en gemeenten.
 • de eerste ervaringen met het Standaard Administratieprotocol en de voortgang van ontwikkelpunten.

Daarnaast wordt u bijgepraat over het programma Ontregel de Zorg, het ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (van VNG Realisatie) en programma Inkoop en Aanbesteding van VWS. Het belooft een zeer gevarieerd anderhalf uur te worden.
Doelgroepen voor deze sessie zijn: leidinggevenden, beleidsmedewerkers, accountmanagers/inkoopmanagers, procesmanagers/teamleiders/medewerkers administratie, informatiemanagers en controllers zowel van zorgaanbieders als gemeenten.

Sessie 2: Verdiepingssessie Reductie administratieve lasten in i-Sociaal Domein (voor zorgaanbieders en gemeenten)

Gemeenten en zorgaanbieders werken al geruime tijd samen om de administratieve lasten te verminderen in het sociaal domein. Dit heeft onder andere geleid tot afspraken die zijn vastgelegd in de standaarden iWmo en iJw en de nieuwe Standaard administratieprotocollen. Ondanks deze landelijke afspraken blijkt er in de praktijk toch een behoorlijke variëteit te bestaan in de administratieve afspraken en ondervinden zorgaanbieders en gemeenten ‘hobbels op het administratieve pad’. Aan de hand van klantcases, kijken we samen naar deze ‘hobbels’ en hoe we gezamenlijk (en met de ontwikkeling van processen en middelen) op weg kunnen naar een meer geplaveide toekomst.
Doelgroepen voor deze sessie zijn: leidinggevenden, beleidsmedewerkers, accountmanagers/inkoopmanagers, procesmanagers/teamleiders/medewerkers administratie, informatiemanagers en controllers zowel van zorgaanbieders als gemeenten.

Sessie 3: Verdiepingssessie Implementatie abonnementstarief Wmo (alleen voor gemeenten (informatiemanagers, projectleiders en procesmanagers))

Per 1 januari 2020 wordt de invoering van het abonnementstarief in de Wmo volledig gerealiseerd.
Er is een checklist ontwikkeld met wat gemeenten moeten doen voor de implementatie van het abonnementstarief. Aan de hand van klantcases nemen wij u tijdens deze workshop mee in de checklist en de nieuwe werkwijze per 2020. Zo wordt duidelijk welke veranderingen nodig zijn in de gemeentelijke organisatie en processen. Daarnaast blikken we - met het oog op de implementatie - vooruit op de komende maanden. We staan dan stil bij de klantcommunicatie, functionele ketentest en de initiële gegevensoverdracht.
Deze sessie is bedoeld voor diegene die zich binnen de gemeente bezighoudt met de implementatie van het abonnementstarief Wmo (informatiemanagers, projectleiders en procesmanagers). U ontvangt voorafgaand aan de workshop tijdig de checklist en achtergrondinformatie over de invoering van het abonnementstarief. Zo kunt u zich voorbereiden op deze interactieve workshop waarin wij ook in willen gaan op ervaringen en best practices van koplopers.

Sessie 4: Verdiepingssessie Implementatie PGB 2.0 (alleen voor gemeenten (voor beleidsmedewerkers, medewerkers zorgadministratie, applicatiebeheerders, business-analisten en informatiemanagers))

In 2020 en begin 2021 wordt bij alle gemeenten PGB 2.0 ingevoerd, ter vervanging van de huidige applicatie. De invoering gebeurt in tranches. In september ontvangt u de ledenbrief van de VNG met nadere informatie. In de regiobijeenkomsten van het voorjaar hebben we u op hoofdlijnen al meegenomen wat dit voor gemeenten betekent. In deze najaarssessie willen we u verder voorbereiden wat u moet regelen, weten en organiseren. In deze anderhalve uur durende werksessie maken we samen met u een projectplan. We zullen een concept-format van een dergelijk projectplan doorspreken en deze per gemeente op hoofdlijnen vullen. Na deze werksessie heeft u een concreet plan dat u binnen uw eigen gemeente verder kunt uitwerken en vormgeven. Tevens zullen wij het het ondersteuningsaanbod van de VNG presenteren: welke zaken, sessies en personen zijn beschikbaar voor u.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga