Nieuws

Invoering Abonnementstarief Wmo

30 juli 2019

Het abonnementstarief voor voorzieningen in de Wmo wordt op 1 januari 2020 definitief van kracht. De invoering van het abonnementstarief Wmo heeft ook een aantal consequenties voor zorgaanbieders. Hierover leest u in dit artikel meer. 

abonnementstariefwmo

Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdrage aan voorzieningen in de Wmo, wordt op 1 januari 2020 definitief van kracht. Dit heeft ook een aantal gevolgen voor zorgaanbieders. 

In de nieuwe situatie moet de gemeente de start en de stop van de eigen bijdrage doorgeven aan het CAK. De zorgaanbieder hoeft dus geen gegevens meer aan te leveren bij het CAK over het zorgjaar 2020.

De gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en het CAK en tussen gemeenten voor 2019 (en eerder) en het CAK worden een jaar na invoering van het abonnementstarief gestopt. Er is sprake van een versnelde afwikkeling van de uitwisseling van zorggegevens over oude zorgjaren (2019 en eerder).

Vanaf 1 januari 2020 ontvangt de burger de factuur voor het abonnementstarief per maand en niet meer per vier weken. In de Standaard administratieprotocollen die in juni 2019 zijn bekrachtigd, wordt eveneens uitgegaan van een maandsystematiek. Het kan zijn dat gemeenten u gaan vragen om ook over te stappen naar een maandelijkse systematiek voor het declaratieverkeer.

Meer weten?

Meer informatie over de gevolgen van de invoering van het abonnementstarief Wmo voor zorgaanbieders is te vinden op de website i-Sociaal Domein. Ook op de website van de VNG is meer informatie te vinden over de invoering van het abonnementstarief Wmo.

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van: