Nieuws

Veranderingen abonnementstarief Wmo 2020

22 oktober 2019

Per 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, definitief van kracht. De wetswijziging heeft gevolgen voor het beleid en de uitvoering van gemeenten. Maar deze wijziging heeft ook impact op zorgaanbieders. In bijgevoegd overzicht vindt u alle informatie die voor u als zorgaanbieder relevant is.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga