Nieuws

Vroeghulp in beeld gebracht bij 283 gemeenten

29 november 2018

Kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand zijn geholpen als hun problematiek zo snel mogelijk wordt gesignaleerd. Vroeghulp biedt een multidisciplinaire aanpak om zo vroeg mogelijk te komen tot diagnostiek en gerichte ondersteuning voor het kind en het gezin. Om organisaties en gemeenten inzicht te geven in hoe vindbaar en toegankelijk Vroeghulp voor ouders is, werd dit jaar een quickscan uitgezet. De quickscan heeft nu een beeld opgeleverd van hoe Vroeghulp er landelijk voorstaat. 

De meest opvallende conclusies van de quickscan zijn:

  • De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft een belangrijke rol bij Vroeghulp. 

  • 74% van de gemeenten hebben de quickscan ingevuld; daarmee is een redelijk beeld van Vroeghulp in Nederland ontstaan.

  • De beschikbaarheid, kwaliteit en ouderbetrokkenheid lijken goed geregeld. 

  • Hoewel de financiering vaak goed geregeld lijkt (regionaal of gemeentelijk) is de financiering rondom het Multidisciplinair overleg (MDO) vaak niet geregeld of is hier geen duidelijkheid over. Zo is er vaak sprake van (regionale) financiering over beleidslijnen heen, waardoor er geen regeling wordt getroffen.

  • De wachttijd tot multidisciplinair overleg en vervolghulp is lang. Dit vormt met name een knelpunt zodra er sprake is van complexere zorg.

Wilt u meer weten over de uitkomsten van de QuickScan: lees de factsheet of het uitgebreide rapport.

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: