Nieuws

Nieuwe VNG-themapagina over Integrale Vroeghulp

15 februari 2016

Hoe organiseer je als gemeente goede zorg voor jonge kinderen (0-6 jaar) met een ontwikkelingsachterstand? Goede samenwerking met de Netwerken Integrale Vroeghulp (IVH) is hierbij belangrijk. De inzet van IVH voorkomt ernstiger problemen en verlaagt zorgkosten. De nieuwe themapagina www.vng.nl/integralevroeghulp  biedt gemeentemedewerkers veel informatie over de mogelijkheden van IVH.

Gemeenten hebben de regie over de jeugdzorg. Zij hebben de ambitie om alle kinderen in Nederland veilig en gezond te laten opgroeien, hun talenten te ontwikkelen en mee te laten doen in de samenleving. De teams IVH hebben al ruim 15 jaar ervaring met vroeg signaleren van problemen en het bieden van goede begeleiding aan kinderen en hun ouders. Samen vormen ze een gouden team  voor goede jeugdzorg.

Samenwerking

De Netwerken Integrale Vroeghulp zijn ingericht voor kinderen met meervoudige complexe vragen in de leeftijd van 0-7 jaar. Vanuit de gemeenten werken wijkteams, Centra Jeugd en Gezin en de jeugdgezondheidszorg samen met deskundigen uit verschillende disciplines aan tijdige signalering en vroege ondersteuning van deze kinderen.Webpagina Integrale Vroeghulp  

Op de themapagina www.vng.nl/integralevroeghulp vindt u:  

  Contact
  • Wilt u weten hoe u Integrale Vroeghulp kunt inzetten? Neem dan contact op met VNG adviseur Susan Osterop (tel.: 070-373 8393 of mail susan.osterop@vng.nl)  
  • U kunt ook gebruikmaken van het Ondersteuningsaanbod

Meer informatie

 

 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: