Nieuws

Handreiking voor gemeenten: Integrale Vroeghulp

05 januari 2015

Hoe organiseren gemeenten goede zorg voor kwetsbare kinderen met een ontwikkelingsachterstand? Het transitiebureau Jeugd (VWS, V&J en VNG) & Integrale Vroeghulp (IVH) hebben een handreiking gemaakt voor gemeenten. Met deze nieuwe handreiking kunnen gemeenten aan de slag met het opzetten van integrale vroeghulp en 'leren' ze hoe daarbij de regionale netwerken IVH te gebruiken.

Meestal groeien jonge kinderen gezond en gelukkig op. Maar wat is er aan de hand als iets niet goed gaat? Ouders zoeken naar antwoorden, maar waar vinden ze die? Voor goede diagnostiek en zorg aan kwetsbare kinderen van 0-7 jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand zijn er speciale netwerken voor integrale vroeghulp. 

Bovenregionale expertise
Lokale hulp vanuit wijkteams of CJG is voor deze kinderen niet genoeg. De mulitidisciplinaire expertise die zij nodig hebben, kan vaak alleen op bovenregionaal niveau georganiseerd worden. De deskundigen komen uit verschillende disciplines, zoals een kinder(revalidatie)arts, jeugdarts, gedragswetenschapper en experts vanuit het onderwijs.

Voorkom ernstige problemen
Door Integrale Vroeghulp krijgt het kind snel de juiste zorg en ondersteuning. Dat voorkomt ernstigere problemen en het verlaagt uiteindelijk de zorgkosten. De kosten voor integrale vroeghulp zijn relatief laag, maar het belang is groot.

Praktijkvoorbeelden
In de handreiking wordt verwezen naar verschillende praktijkvoorbeelden. De gemeente Rotterdam bijvoorbeeld wil expertise IVH ook in nieuwe situatie borgen. De gemeente Eindhoven geeft aan dat de wijkteams niet de taken van integrale vroeghulp moeten gaan overnemen. IVH werkt uitstekend en de expertise van dit netwerk kan prima naast elkaar functioneren. In de gemeente Utrecht blijft de coördinatie van IVH in 2015 bij MEE. De expertise van Integrale Vroeghulp wordt nu nog niet belegd bij de buurtteams, komend jaar wordt verder gekeken hoe de expertise van IVH geborgd kan worden. De zes gemeenten in Noord-Limburg hebben IVH gezamenlijk ingekocht. De gemeente Beesel was overtuigd van het belang van Integrale Vroeghulp, maar de manier waarop deze specialistische zorg vanaf 2015 georganiseerd wordt, wijkt iets af van de huidige situatie. Gezinscoaches gaan het casemanagement overnemen.

De handreiking is hier te downloaden. Meer informatie: www.integralevroeghulp.nl.

Deze pagina is een onderdeel van: