Nieuws

Forensische zorg in RIBW's

10 april 2014

Onlangs heeft het Trimbos-instituut in opdracht van de RIBW Alliantie een kader ontwikkeld voor de begeleiding van forensische cliënten in woonvoorzieningen in de GGZ. Het kader biedt ook handreikingen voor de begeleiding van forensische clienten in woonvoorzieningen in de VG.

Het kader beschrijft op basis van de specifieke kenmerken en zorgbehoeftes van de forensische doelgroep, hoe de zorg het beste kan worden georganiseerd, welke randvoorwaarden aanwezig moeten zijn, welke eisen er worden gesteld aan de samenwerking met ketenpartners en hoe de dagelijkse begeleiding invulling moet krijgen.

Meer informatie vindt u op de website van het Trimbos instituut en de website van de RIBW Alliantie.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: