Nieuws

Nieuwe subsidiekansen in 2020 vanuit programma Kwaliteit Forensische Zorg

25 februari 2020

Dit voorjaar biedt het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) opnieuwe subsidiemogelijkheden voor onderzoek dat bijdraagt aan verhoging en optimalisatie van de kwaliteit van de forensische zorg. Tot 8 mei kunnen eerste projectvoorstellen worden ingediend gericht op: bruikbaarheid en effecten van kwaliteitstoetsingsmethoden in de (forensische) zorg, begeleiding van cliënten met regeloverschrijdend gedrag in VG woonvoorzieningen en Cliëntprofielen 3RO.

Logo programma Kwaliteit Forensische Zorg

Kwaliteit Forensische Zorg

Het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) is ingericht in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid om onderzoek en ontwikkeling in de forensische zorg te stimuleren. Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie verzorgt de projectcoördinatie van KFZ. De VGN participeert in dit programma, net als GGZ Nederland, Federatie Opvang en 3RO.  voor meer informatie over de huidige calls en voor de procedure, klik hier.

 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: