Nieuws

Nieuwe subsidiekansen najaar 2023 vanuit programma Kwaliteit Forensische Zorg

21 juli 2023

Dit najaar biedt het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) opnieuw subsidiemogelijkheden voor onderzoek dat bijdraagt aan verhoging en optimalisatie van de kwaliteit van de forensische zorg. Tot 17 september kunnen projectvoorstellen worden ingediend gericht op wetenschappelijk onderzoek, het ontwikkelen of aanpassen van interventies of handreikingen. Zoals voor een Handreiking werken met forensische cliënten/patiënten met een LVB.

Afbeelding met cartoon
Kwaliteit Forensische Zorg

Kwaliteit Forensische zorg

Het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) is ingericht in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid om onderzoek en ontwikkeling in de forensische zorg te stimuleren. Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie verzorgt de projectcoördinatie van KFZ. De VGN participeert in dit programma, net als GGZ Nederland, Federatie Opvang en 3RO.  De huidige callronde bevat onder meer een call voor een Handreiking werken met forensische cliënten/patiënten met een LVB  en een vrije call. Voor uitleg over de procedure, klik hier.