Nieuwe calls vanuit het programma Kwaliteit Forensische Zorg

Het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) faciliteert kwaliteitsontwikkeling van het forensische veld door onderzoek uit te zetten, door en voor het forensische veld. KFZ zet zogeheten calls uit: onderzoeksthema’s waar geïnteresseerden een projectvoorstel voor kunnen indienen. In de ronde 2022 gaat het o.a. over de doelgroep mensen met LVB. De deadline hiervoor is 9 mei.

Logo programma Kwaliteit Forensische Zorg

Toelichting op de calls over mensen met LVB

Een call richt zich op het ontwikkelen van een Handreiking voor de invoering van ervaringsdeskundigheid in de forensische LVB-zorg,  waarvoor € 55.000 - 65.000 beschikbaar is. Daarbij zijn de op te leveren resultaten:
• een rapport. 
• een implementeerbare handreiking voor aanbieders van forensische LVBzorg voor de invoering van werken met ervaringsdeskundigheid en/of ervaringskennis.. 
• een document of film voor forensische LVB-cliënten over ervaringsdeskundigheid waarin tenminste wordt uitgelegd wat het is waarom het belangrijk is..   

Een andere call richt zich op het ontwikkelen van een werkwijze voor samenwerking met de zorgketen en andere regionale partijen rond de LVB-doelgroep. Maximaal € 70.000 is hiervoor beschikbaar. De op te leveren resultaten zijn: 
• Een beschrijving van het vooronderzoek. 
• Een beschrijving van werkwijzen voor samenwerking in de zorgketen ten behoeve van continuïteit van zorg en voor aansluiting bij de regionale veiligheids- en zorgketens. 
• Een beschrijving van de toepassing van de werkwijzen op enkele concrete casussen.   

Achtergrondinformatie 

Voor informatie over het programma KFZ, klik hier.
Voor informatie over de callronde 2022, klik hier.


 

 

 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Marion Kersten
Telefoonnummer
06-13205983
Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van