Nieuws

Format registratieformulier meerkosten voor Wmo en Jeugd beschikbaar

26 juni 2020

VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit is nodig om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te laten verrichten om goede zorg te verlenen en kwetsbare mensen te beschermen. Om de uitvoering van de regeling te bespoedigen en administratieve lasten daarbij te beperken, ontwikkelen branches van zorgaanbieders, VNG, VWS en het Ketenbureau i-Sociaal Domein formats en modellen. Vanaf nu is ook format registratieformulier voor het declareren van de meerkosten beschikbaar.

Zorgaanbieders kunnen met het format de meerkosten die zij tot het einde van het jaar maken, vastleggen. Het format dient als specificatie en onderbouwing van het te declareren bedrag. Hierbij geldt het uitgangspunt dat gemeenten en aanbieders het format toepassen op een wijze die beiden helpt in het beperken van de uitvoeringslast bij het uitvoeren van de regelingen. De gezamenlijke partijen roepen gemeenten en zorgaanbieders zeer dringend op om dit format te gebruiken.

U kunt het format registratieformulier voor de verrekening van de meerkosten downloaden op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein (zie community ‘Administratieve en financiële processen tijdens coronacrisis’). Via deze community kunnen gemeenten en zorgaanbieders ook reageren op berichten, vragen stellen en ervaringen uitwisselen.

Om de eenduidigheid bij het afhandelen van de afspraken rondom financiële zekerheid bij corona te vergroten en administratieve lasten te verminderen zijn of komen er naast het registratieformulier meerkosten meerdere formats of modellen beschikbaar:

  1. Een format om de aanspraak op grond van de omzetgarantie te onderbouwen en in te dienen.
  2. Een model addendum om lopende contracten tussen gemeenten en aanbieders aan te vullen/te wijzigen (volgt de eerste week van juli).
  3. Een accountantsprotocol dat geschikt is voor de verantwoording van de bijzondere middelen in coronatijd (volgt later dit jaar).
Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: