Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding van kracht

Vanaf 1 augustus 2019 is het verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen in en rondom gebouwen in de zorg, het onderwijs, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer. Het gaat bijvoorbeeld om een integraalhelm, een bivakmuts of een nikaab. Het gedeeltelijke verbod gaat gelden voor een aantal specifieke plekken en situaties waar het essentieel is dat men elkaar herkenbaar tegemoet kan treden. Bijvoorbeeld, in de zorgorganisatie, op school of bij de gemeentebalie. Beschermingsmiddelen die het gezicht bedekken en nodig zijn voor het werk, zoals mondkapjes, zijn uiteraard wél toegestaan.

verbodgezichtbedekkendekleding

Het verbod gaat gelden voor gebouwen en terreinen van zorgorganisaties waar zorgprofessionals zorg en ondersteuning aanbieden op basis van de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige zorg of de Jeugdzorg.

Uitzonderingen

Het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding kent een aantal uitzonderingen. Zo is gezichtsbedekkende kleding is wel toegestaan voor cliënten en hun bezoekers in kamers en vertrekken (residentiële ruimtes) van zorginstellingen waar de cliënt langdurig verblijft. Bijvoorbeeld in een intramurale woonvoorziening. De overheid ziet dit als privéruimtes van de cliënten. In de gemeenschappelijke ruimtes die deze cliënten gebruiken, bepaalt de zorginstelling of gezichtsbedekkende kleding verboden is. Bijvoorbeeld de gezamenlijke huiskamer of de keuken.
Niet residentiële ruimten kunnen door het bevoegde gezag van de zorgorganisatie worden uitgezonderd van het verbod. Dit kunnen de delen zijn van het gebouw en/of het erf zijn waar cliënten en hun bezoekers vaak langskomen.

Rol zorgorganisaties

Van de zorgorganisaties wordt verwacht dat zij hun medewerkers over dit verbod informeren. Hiervoor kunt u gebruik maken van het informatiemateriaal van de overheid. Ook is het belangrijk om aan medewerkers, cliënten en bezoekers aan te geven wat de residentiële en niet-residentiële delen van het gebouw of erf zijn. Als u inschat dat er een reële kans is op overtreding van dit verbod in uw zorgorganisatie adviseren wij om afspraken te maken over hoe medewerkers iemand gaan aanspreken die in overtreding is. Als deze persoon toch de gezichtsbedekkende kleding niet wil afnemen of niet bereid is het gebouw te verlaten kunt u beroep doen op de politie. De politie treedt dan de-escalerend op, maar kan eventueel een boete uitschrijven. 

Meer informatie

Meer informatie over het verbod op gezichtsbedekkende kleding vindt u op website van de Rijksoverheid. Hier vindt u ook een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Aart Bertijn
Telefoonnummer
Portretfoto Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van