Nieuws

Gedragsregel: Nul is de norm

11 januari 2018

De regels in de medische beroepsuitoefening voor het drinken van alcohol en het gebruik van psychoactieve middelen zijn per 1 januari formeel opgenomen in de KNMG-gedragsregels. Hiermee is een lang bestaande set ongeschreven regels geformaliseerd voor alle artsen, en coassistenten die patiëntgebonden werkzaamheden uitvoeren.

fles in glazen bak

Enkele vragen en antwoorden.

Wat is een tweede aanspreekpunt bij een bereikbaarheidsdienst?
Dit zijn artsen die kunnen worden opgeroepen wanneer én de dienstdoende arts én het tweede aanspreekpunt zijn uitgevallen of reeds patiëntgebonden werkzaamheden uitvoeren, zoals bijvoorbeeld in het geval van een calamiteit. Hiernaast betreft artsen die als enige specifieke deskundigheid bezitten op een bepaald medisch terrein. Deze situatie komt voor bij medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en profielartsen (forensisch artsen en vertrouwensartsen).

Er vindt een ongeval plaats op het terras en de aanwezige arts heeft gedronken. Wat wordt een arts geacht te doen in deze situatie?
Er is dan sprake van een noodsituatie. In dergelijke situaties geldt dat de arts een eigen afweging dient te maken of hij op dat moment in staat is om verantwoorde zorg te leveren. Dit geldt nu ook al voor alle artsen die formeel niet in functie zijn als eerste of tweede aanspreekpunt, maar worden opgeroepen in het kader van een calamiteit of acute niet-planbare patiëntenzorg.

Wie gaat toegezien op naleving van deze gedragsregel?
Handhaving is op de eerste plaats een taak van collega’s onderling, de beroepsverenigingen en de werkgevers en in uiterste gevallen een taak van de inspectie of de tuchtrechter. Het ministerie van VWS steunt deze gedragsregel vanuit haar belang om kwaliteit van zorg te waarborgen.

Hoe te handelen bij medicijngebruik?
Het kan voorkomen dat een arts medicijnen gebruikt die voorkomen op lijst I en lijst II van de Opiumwet. Het gebruik van deze geneesmiddelen is dan toegestaan, maar alleen op voorschrift van een behandelend arts of in het kader van een behandelingsovereenkomst.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: