Nieuws

Geen ID-bewijs meer bij Wlz-aanvraag na bezwaarbrief VGN

22 januari 2015

Het ministerie van VWS heeft de werkwijze van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bij een indicatieaanvraag voor de Wet langdurige zorg (Wlz) gewijzigd. Dit gebeurde na aandringen van (onder andere) VGN en Ieder(in). Zij uitten vorige week hun bezwaar tegen de werkwijze dat zorgorganisaties een kopie van het identiteitsbewijs van cliënten moeten toevoegen bij een indicatieaanvraag voor de Wlz.

Het ministerie van VWS laat weten dat zorgorganisaties 'vanaf dit moment' geen identiteitsbewijs meer hoeven toe te voegen bij een indicatieaanvraag voor de Wlz. Volgens het departement volstaat het vermelden van het burgerservicenummer (BSN) van de cliënt. Zorgaanbieders hebben dit nummer in hun administratie verwerkt om de identiteit van de cliënt vast te stellen en kunnen deze makkelijk doorgeven aan het CIZ. Wat wel blijft staan is dat de zorgaanbieder met toestemming van de aanvrager een door de verzekerde ondertekende aanvraag om een indicatiebesluit bij het CIZ moet indienen.

De aanpassing van de werkwijze geldt 'vanaf dit moment'. Een en ander moet nog wel worden hersteld in de wetgeving en het systeem van CIZ. Het ministerie laat weten de Tweede Kamer op korte termijn te informeren.

Vorige week kaartten VGN en Ieder(in) hun juridische en praktische bezwaren aan op de werkwijze van het CIZ: het risico op identiteitsfraude, het ontbreken van het gerechtvaardigd belang en de vertraging die de werkwijze kan oplopen.