Nieuws

Bezwaar tegen verstrekken ID-bewijs bij indicatieaanvraag Wlz

19 januari 2015

VGN en Ieder(in) hebben hun bezwaar geuit tegen de werkwijze van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) dat cliënten bij een indicatieaanvraag voor de Wet langdurige zorg (Wlz) een kopie van hun identiteitsbewijs moeten toevoegen. In een brief aan Kees van den Burg, directeur-generaal langdurige zorg van het ministerie van VWS, noemen ze de juridische en praktische bezwaren tegen deze werkwijze.

De werkwijze vergroot het risico op identiteitsfraude. Verder vinden VGN en Ieder(in) dat het gerechtvaardigd belang ontbreekt om een ID-bewijs bij te voegen. Alle belangen die het CIZ noemt om de werkwijze te rechtvaardigen, worden volgens de partijen al gediend met het burgerservicenummer (BSN). Zorgaanbieders zijn verplicht om het BSN-nummer van de cliënt in hun administratie op te nemen en kunnen deze makkelijk doorgeven aan het CIZ.

Daarnaast komt het nog wel eens voor dat het identiteitsbewijs van cliënten verlopen is of dat ze het kwijt zijn. Cliënten moeten dan eerst een nieuw paspoort of ID-kaart aanvragen; een proces waar toch snel een aantal weken overheen gaat. Dit vertraagt de aanvraag van de indicatie voor de Wlz. Kostbare tijd gaat op deze manier verloren, terwijl cliënten dringend zorg nodig hebben.

VGN en Ieder(in) vragen het ministerie van VWS om een oplossing die geen inbreuk heeft op de privacy van cliënten en die een snelle en adequate afhandeling van de indicatiestelling tot gevolg heeft.