Nieuws

Geen sprake van overeenstemming langdurige zorg

07 februari 2013

Er is geen sprake van een overeenstemming over de langdurige zorg tussen staatssecretaris Van Rijn en de partijen van de coalitie Eigen Regie (ActiZ en cliëntenorganisaties), zoals de Volkskrant vandaag meldde.

Hoewel de VGN niet in het artikel wordt genoemd, zijn wij wel betrokken bij de gesprekken met de staatssecretaris. De VGN maakt deel uit van de zogeheten bestuurlijke Regiegroep, waarin vanuit het veld van de AWBZ de zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars participeren. Wij kunnen u vanuit die rol dan ook melden dat er nog geen overeenkomst met de staatssecretaris is. Het ministerie van VWS heeft dat ons vanmorgen desgevraagd ook nog eens bevestigd en neemt daarmee dus afstand van het Volkskrant-verhaal.

De situatie is dus niet anders dan wij afgelopen vrijdag in een directiemail schreven. Onze voorstellen vinden duidelijk weerklank bij de staatssecretaris. Hij deelt onze visie dat gehandicaptenzorg echt iets anders is dan ouderenzorg en ook onze gedachten over een kernAWBZ spreken hem aan.

Van Rijn schaakt echter op verschillende borden, met het kabinet, de gemeenten en zorgaanbieders en wil daardoor geen definitieve toezeggingen doen. Hij heeft ons ook gevraagd om hem die ruimte te geven.

Ook cliëntenorganisaties CG-raad, Platform VG en NPCF schrijven vandaag in een persbericht dat het artikel ongenuanceerd is en dat er geen overeenstemming is met de staatssecretaris.