Nieuws

Van Rijn: nog volop in gesprek over langdurige zorg

12 februari 2013

'Er is geen sprake van een akkoord tussen organisaties van zorgconsumenten, werkgevers en mij,' schrijft staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer. Hij reageert daarmee op een artikel uit de Volkskrant waarin wordt gesteld dat Van Rijn een akkoord zou hebben bereikt met zorgpartijen over de langdurige zorg.

De staatssecretaris van VWS schrijft dat hij nog volop in gesprek is met de bestuurlijke regiegroep Langdurige zorg. In dat verband denken veldpartijen - waaronder de VGN - mee over de uitwerking van de maatregelen in het regeerakkoord. Het resultaat van het overleg met de regiegroep laat de bewindsvoerder in maart aan de Tweede Kamer weten.

De VGN houdt haar instellingen via directiemails op de hoogte over de overleggen met de staatssecretaris.