Nieuws

Gegevensaanlevering en analyse onvrijwillige zorg, brief aan minister Van Ark

15 april 2021

In juni 2020 hebben de branches ActiZ, Zorgthuis en VGN met IGJ en VWS een aantal afspraken gemaakt over de gegevensaanlevering en analyse van onvrijwillige zorg. Die afspraak was aanlevering op basis van de negen hoofdcategorieën en één subcategorie van de Regeling zorg en dwang (Rzd). IGJ gaf na een tussentijdse evaluatie te kennen dat de informatie onvoldoende is om toezicht te kunnen uitoefenen. Na bestuurlijk overleg zijn de verschillende opvattingen tussen branches en IGJ niet nader tot elkaar gekomen. VWS heeft naar aanleiding van dit meningsverschil besloten om de huidige Regeling zorg en dwang te hanteren, hetgeen betekent dat zorgaanbieders rapporteren op basis van negen hoofdcategorieën en zeventien subcategorieën. De VGN heeft hierover nog een schriftelijke reactie gestuurd naar de minister (zie bijlage).

man schrijft op papier


Zorgaanbieders die onvrijwillige zorg verlenen aan cliënten op wie de Wzd van toepassing is, moeten hierover gegevens aanleveren bij de inspectie. Het gaat om een digitaal overzicht en (via het jaarverslag) een analyse onvrijwillige zorg. U kunt op de site van IGJ lezen hoe en wanneer de gegevensaanlevering en de analyse onvrijwillige zorg moet plaatsvinden. De IGJ maakt daarover nog toelichtende filmpjes en organiseert vragenuurtjes voor de leden van VGN. Daarover zullen we u t.z.t. informeren. Tenslotte treft u hierbij ook de Technische Handreiking Aanlevering Toezichtinformatie Wzd ter informatie aan.

Deze pagina is een onderdeel van: