Nieuws

Gehandicapten financieel achteruit na invoering Wtcg

10 oktober 2012

Sinds de invoering van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) in 2009 is het besteedbaar inkomen van chronisch zieken en gehandicapten gemiddeld 172 euro lager dan voorheen. Dat blijkt uit een analyse van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel).

De Wtcg regelt voor chronisch zieken en gehandicapten een tegemoetkoming in de meerkosten door hun ziekte of beperkingen. Voor de invoering van deze wet waren nog veel ziektekosten aftrekbaar van de belasting.

Inkomenseffecten
Uit de analyse van de inkomsteneffecten blijkt dat de helft van de huishoudens er in de Wtcg met 563 euro op achteruit is gegaan. Dit zijn vooral mensen met hogere inkomens, huishoudens met een hoge buitengewone uitgaven-kostenpost in 2008 en echtparen die niet arbeidsongeschikt zijn. Voor 35 procent van de huishoudens betekende de invoering van de Wtcg dat zij er gemiddeld 329 euro per jaar op vooruit zijn gegaan. Dit zijn vooral huishoudens van chronisch zieken of gehandicapten met lagere inkomens, mensen die in 2008 geen gebruikmaakten van de aftrekregeling voor buitengewone uitgaven, alleenstaande arbeidsongeschikten en paren die beiden arbeidsongeschikt zijn. Gemiddeld gaan chronisch zieken en gehandicapten er zo’n 172 euro op achteruit.

Lagere inkomens
NIVEL-programmaleider Mieke Rijken: ‘Het lijkt erop dat de wet doet waar hij voor bedoeld is. Vrijwel alle mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking krijgen een tegemoetkoming, dus de groep chronisch zieken en gehandicapten die gecompenseerd wordt is niet kleiner geworden door het wegvallen van de oude aftrekregeling. Gemiddeld genomen valt hun besteedbaar inkomen wel lager uit dan voor 2009. Mensen met een laag inkomen, profiteren meer van de nieuwe tegemoetkomingsregeling dan mensen met een hoger inkomen. De hoogste inkomensgroep heeft gemiddeld bijna 1 procent minder te besteden.’

Bron: Zorgvisie