Nieuws

Gehandicaptenzorg maakt werk van minder gedragsmedicatie

10 februari 2016

De Volkskrant van 10 februari besteedt uitgebreid aandacht aan het gebruik, en vooral ook het verminderen, van gedragsmedicatie/psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking. De sector vindt dit een belangrijk thema. Daarom is het landelijke programma 'Beter af met minder': bewust gebruik psychofarmaca' gestart. Het doel van dit programma is bewuster om te gaan met gedragsmedicatie bij mensen met dementie of een verstandelijke beperking. 250 artsen, psychologen, orthopedagogen, bestuurders, beleidsmakers, zorgprofessionals, medewerkers van zorgkantoren en mantelzorgers kwamen bij elkaar voor de startbijeenkomst op 22 januari 2016.

Cliënten in de ouderen- en gehandicaptenzorg krijgen regelmatig psychofarmaca, ofwel gedragsmedicatie, toegediend als zij probleemgedrag vertonen. Vaak onnodig, want er zijn voldoende alternatieven beschikbaar. Uit de pilot die Vilans eerder deed met vier organisaties, bleek dat het afbouwen van psychofarmaca met veel minder problemen gaat dan vaak van te voren werd verwacht.

Onterechte angst

Prinsenstichting, die met zo’n duizend professionals zorg en ondersteuning geeft aan verstandelijk beperkten in de regio Zaanstreek-waterland, heeft de afgelopen twee jaar veel ervaring opgedaan met het terugdringen van het gebruik van psychofarmaca. Bij de eerste pilot, waar 25 cliënten met diverse achtergronden aan meededen, is het gebruik van psychofarmaca bij 76 procent van hen afgebouwd. Van deze groep gebruikte 80 procent ook na twee jaar geen psychofarmaca. Bij de resterende 21 procent werd medicatie herstart, maar dan als onderdeel van een integraal behandelplan en na uitgebreide diagnostiek. Klik hier voor het artikel 'angst aanbieder voedt oneigenlijk gebruik psychofarmaca'. 

Bewust gebruik psychofarmica  

Doel van het nieuwe programma 'Beter af met minder: bewust gebruik psychofarmaca' is om het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca terug te dringen. Vilans werkt daarin samen met onderzoekers van het UMCG en het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie. 

Grote invloed op kwaliteit van leven van cliënten  

In het filmpje dat Vilans maakte, is te zien dat bewust gebruik van psychofarmaca enorm veel kan opleveren voor de kwaliteit van leven van een cliënt. Eén mevrouw kon na afbouw zelfs weer gewoon lopen, iets wat daarvoor niet mogelijk was door verkrampte spieren. Het filmpje is te bekijken op ZorgvoorBeter.nl

10 uitgangspunten voor gebruik psychofarmaca bij probleemgedrag  

Tijdens de startbijeenkomst op 22 januari gaven Vilans en de onderzoekers uitleg over het programma. Ook vond de officiële overhandiging aan het veld plaats, van de 10 uitgangspunten voor het gebruik van psychofarmaca bij probleemgedrag. Deze uitgangspunten zijn tot stand gekomen in samenwerking met experts uit de ouderen- en gehandicaptenzorg. Het overzicht is bedoeld voor zorgmedewerkers, beleidsmedewerkers, kwaliteitsfunctionarissen, managers en andere personen werkzaam in de intramurale ouderenzorg.

Toolkit bewust gebruik psychofarmaca  

30 zorgorganisaties worden intensief begeleid en gemonitord. Daarnaast kunnen organisaties ook zelf aan de slag. Vilans ontwikkelde voor het programma een toolkit voor zorgprofessionals. Ook organisaties die niet deelnemen aan het programma kunnen de toolkit, die gedurende het programma wordt aangevuld, gebruiken.

De toolkit voor de gehandicaptensector vindt u op: www.kennispleingehandicaptensector.nl/psychofarmaca

Artikel in de Volkskrant van 10 februari 2016: Hulpverleners: stop met bedwelmen verstandelijk gehandicapten

 

Deze pagina is een onderdeel van: