Nieuws

E-learning psychofarmaca voor medewerkers gehandicaptenzorg

27 mei 2016

Vilans ontwikkelt in opdracht van het Centrum voor Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP) momenteel een e-learning psychofarmacagebruik voor begeleiders in de gehandicaptenzorg. 

Veel cliënten in de gehandicaptenzorg slikken gedragsmedicatie ofwel psychofarmaca. Psychofarmaca kunnen effectief zijn bij psychische stoornissen, maar zijn niet bedoeld om probleemgedrag aan te pakken. Het is zelden een oplossing voor de onderliggende oorzaak van het probleemgedrag en kent veel ingrijpende bijwerkingen. Bewust omgaan met psychofarmacagebruik is dus nodig. Meer kennis rondom medicatiegebruik kan begeleiders helpen om bijwerkingen te herkennen, oneigenlijk gebruik van psychofarmaca te signaleren en vervolgens ook op een juiste manier te acteren.

E-learning psychofarmacagebruik

Vilans ontwikkelt in opdracht van het CVBP een e-learning psychofarmacagebruik voor begeleiders. De e-learning is ontwikkeld om kennis en inzicht van begeleiders in het psychofarmacagebruik van cliënten te vergroten. Uiteindelijk is er een multidisciplinaire aanpak nodig om het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca succesvol terug te dringen. In de e-learning wordt dan ook expliciet aandacht besteed aan rollen, verantwoordelijkheden en communicatie binnen het multidisciplinair team.

De e-learning bestaat uit vier modules die elk een andere praktijkcasus behandelen. Elke module sluit af met een aantal praktijkopdrachten waarin de deelnemer het geleerde gaat toepassen.

Exclusief voor deelnemers van actieprogramma 'Het kan beter met minder'

Vilans ontwikkelt de e-learning in samenwerking met het CVBP. Professionals van Sherpa en Amerpoort denken hierin mee. Zij slaagden er in een pilotproject eerder in het oneigenlijk psychofarmacagebruik met vijftig procent terug te dringen. De e-learning wordt ontwikkeld in het kader van het landelijk programma Het kan beter met minder: bewust gebruik psychofarmaca.

De e-learning is in eerste instantie exclusief voor deelnemers aan het programma. Tijdens het programma wordt gekeken naar het effect van het gebruik van de e-learning. Na afloop van het programma zal de e-learning ook voor andere zorgorganisaties beschikbaar zijn. Professionals van Sherpa, Amerpoort en Philadelphia denken hierin mee.

Ook meedoen aan het actieprogramma?

Naar aanleiding van de succesvolle pilot van 2015 waarin vier zorgorganisaties op kleine schaal aan de slag gingen met het terugdringen van psychofarmaca, startte Vilans dit jaar het landelijke programma 'Het kan beter met minder: bewust gebruik psychofarmaca'. Doel is het terugdringen van het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca. Het programma voor de gehandicaptensector dat in samenwerking met het CVBP wordt uitgevoerd start in juni. Organisaties kunnen zich nog aanmelden om deel te nemen. 

Meedoen kan op drie manieren:

  1. Een verbetertraject onder (kosteloze) begeleiding van een Vilans coach.
  2. Zelfstandig aan de slag met de e-learning psychofarmacagebruik en eventueel andere tools die we verzamelden en ontwikkelden voor het programma.
  3. Zelfstandig aan de slag met alleen de andere tools die we verzamelden en ontwikkelden voor het programma.


Kijk op de Vilans website voor meer informatie en om uw organisatie aan te melden: www.vilans.nl/minderpsychofarmaca.

 

Deze pagina is een onderdeel van: