Nieuws

Informatie over Wet forensische zorg beschikbaar

14 december 2018

De Wet forensische zorg die op 1 januari 2019 in werking treedt, biedt de officier van justitie en de rechter mogelijkheden om ervoor te zorgen dat binnen het strafrecht sneller de passende psychische zorg wordt geboden. De wet gaat over alle vormen van forensische zorg: ambulant en klinisch, begeleiding en behandeling.

De inhoud van de Wet forensische zorg en de onderliggende regelgeving brengt een aantal wijzigingen met zich mee. De meeste onderdelen zijn in de praktijk echter al beproefd, omdat hiermee sinds 1 januari 2011 ervaring is opgedaan op basis van het Interimbesluit forensische zorg, of op basis van andere wet- en regelgeving zoals het Besluit verpleging terbeschikkinggestelden (Bvt).

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een PDF ontwikkeld. Daarin staat een overzicht op hoofdlijnen van de vernieuwingen die de Wet forensische zorg vanaf 2019 met zich meebrengt ten opzichte van de situatie vóór 2019.

Naast deze PDF is een basispresentatie ontwikkeld die partners kunnen gebruiken om hun achterban te informeren. Ook wordt momenteel gewerkt aan de aanpassing van de website forensischezorg.nl en het handboek forensische zorg, om deze te laten aansluiten bij de nieuwe wet- en regelgeving.

Klik hier voor de PDF

Klik hier voor de basispresentatie in J&V opmaak 

Een basispresentatie in VGN opmaak vindt u als bijlage bij dit artikel.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: