Nieuws

Interimbesluit Forensische zorg 1 januari 2011 in werking

03 januari 2011

Op 1 januari 2011 is het Interimbesluit forensische zorg in werking getreden. In dit besluit staan tijdelijke regels die gelden totdat er een nieuwe wet forensische zorg in werking treedt.   

Onder de AWBZ maar voorlopig ander regime
Met het Interimbesluit blijft staan dat de forensische zorg strikt genomen nog AWBZ-zorg is. Maar ook wordt geregeld dat deze forensische zorg voorlopig een eigen en ander regime krijgt. Dit wijkt af van de 'gewone' AWBZ -zorg.
Tussentijd werkt het ministerie van Veiligheid en Justitie aan een nieuwe wet forensische zorg. Als die er komt vervalt dit Interimbesluit. 

Tijdelijk eigen regels voor Forensische zorg
Sinds 1 januari 2008 zijn de middelen voor de forensische zorg overgegaan van het ministerie van VWS naar Veiligheid en Justitie. De inkoop van de forensische zorg wordt sindsdien al door dit ministerie gedaan en niet langer door de zorgkantoren. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is feitelijk verantwoordelijk voor deze zorg.

Hoewel de forensische zorg strikt genomen dus nog AWBZ zorg is, is het, vooruitlopend op de nieuwe wet, nodig om met tijdelijke nieuwe regels te komen. Dit omdat naast de zorginkoop, ook de indicatiestelling, de zorgtoeleiding door andere organen gebeurt dan bij de reguliere AWBZ zorg. De bestaande regels hiervoor in het Besluit zorgaanspraken passen niet bij deze (forensische) praktijk. Met dit Interimbesluit wordt het eigen regime voor de forensische zorg -op een aantal onderdelen en voor zover nu al mogelijk- geregeld. Dit door deze zorg uit het Besluit Zorgaanspraken AWBZ te halen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met mevrouw mr T. (Tineke) Donga, 030-27 39 624 of tdonga@vgn.nl.

Deze pagina is een onderdeel van: