Nieuws

Regeling forensische zorg gepubliceerd

16 juli 2019

Op 5 juli 2019 is de regeling forensische zorg gepubliceerd. De ingangsdatum van de Regeling is dezelfde als de ingangsdatum van het Besluit forensische zorg, namelijk 26 juni 2019.

Kwaliteit forensische zorg logo

In deze ministeriƫle regeling worden nadere regels gesteld ten aanzien van verschillende onderwerpen die betrekking hebben op het stelsel van forensische zorg zoals neergelegd in de Wet forensische zorg (hierna: de wet) en het Besluit forensische zorg (hierna: het besluit). Het gaat onder meer om nadere regels met betrekking tot de beveiliging van informatie, gegevensverwerking ten behoeve van wetenschappelijk en historisch onderzoek en statistiek, de aanwijzing als private instelling voor forensische zorg en plaatsing.

De gevolgen van de naleving van deze regeling voor de regeldruk voor de uitvoerende organisaties zijn beperkt. Dat vloeit met name voort uit het feit dat de regeling in grote mate aansluit op de bestaande uitvoeringspraktijk onder het (oude) Interimbesluit forensische zorg. Bij het opstellen van deze regeling is het voorkomen van een verzwaring van de administratieve lasten voor de uitvoerende organisaties een uitgangspunt geweest.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: