Nieuws

Gehandicaptenzorg stimuleert dialoog over onveiligheid

27 september 2016

In september zijn de eerste zorgaanbieders uit de gehandicaptenzorg gestart met de implementatie van de VeiligPlus-aanpak. Met deze methodiek krijgen medewerkers en bestuurders praktische handvatten aangereikt om onveiligheid op de werkvloer bespreekbaar te maken. Onderzoek van de Inspectie SWZ toont aan dat op dat vlak nog veel winst te behalen is. De VeiligPlus-aanpak is een initiatief van de gezamenlijke sociale partners van Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), inhoudelijk ondersteund door Stichting IZZ.

In vier stappen creëren medewerkers en bestuurders samen een klimaat waarbinnen alle professionals vanuit hun vakmanschap in de gehele organisatie open en eerlijk over veilig werken durven spreken. De VeiligPlus-aanpak is gebaseerd op een in de praktijk getoetste en wetenschappelijk onderbouwde aanpak van Erasmus Universiteit Rotterdam en Stichting IZZ.

Aanleiding

Veel medewerkers in de gehandicaptenzorg zijn tevreden over de inhoud van hun werk. Maar het werk kan ook veeleisend en zwaar zijn, vooral als je te maken krijgt met verbale of fysieke agressie van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Uit onderzoek van de Inspectie SWZ tussen 2013 en 2015 bij instellingen in de sector Zorg en Welzijn blijkt dat 70 procent van de medewerkers in aanraking komt met verbale of fysieke agressie. Professionals in de gehandicaptenzorg voelen zich niet altijd gehoord en gesteund door de organisatie en melden daardoor lang niet alle incidenten. Veel zorg- en welzijnsinstellingen in Nederland doen nog altijd te weinig om agressie en geweld tegen medewerkers terug te dringen, aldus de inspectie.

Agressie tegen medewerkers in de gehandicaptenzorg is altijd onacceptabel. Met de VeiligPlus-aanpak willen de sociale partners van StAG de dialoog over veiligheidsdilemma’s een impuls geven.

Het kan wél

De oplossing voor meer openheid ligt niet in het ontwikkelen van nog meer veiligheidsbeleid, protocollen of instrumenten. Vaak hebben zorgaanbieders al veel maatregelen ontwikkeld. Minstens zo belangrijk is om het gevoel en dilemma’s rondom onveiligheid bespreekbaar te maken. Zo kun je van elkaar leren en weerbaarder worden. Met de VeiligPlus-aanpak kan elke organisatie zelf aan de slag. Iedereen, van professional tot bestuurder, heeft daarbinnen een eigen rol. Deelnemende organisaties kunnen tijdelijk kosteloze begeleiding krijgen om de VeiligPlus-aanpak op maat in te zetten.

Meer weten of direct aan de slag?

Ben jij ook geïnteresseerd in de VeiligPlus-aanpak? Kijk dan voor meer informatie op www.veiligplusaanpak.nl of neem contact op met projectleider Michiel Hietkamp via 06-83 697 718 of m.hietkamp@caop.nl. Wil je op de hoogte blijven van de ervaringen van de organisaties die met de VeiligPlus-aanpak zijn gestart, meld je dan aan voor de nieuwsbrief op http://www.veiligplusaanpak.nl/nieuws/nieuwsbrief/

De StAG is een samenwerkingsverband van sociale partners in de branche gehandicaptenzorg. In de StAG participeren de werkgeversorganisatie VGN en de werknemersorganisaties CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91. De StAG heeft tot doel het functioneren van de arbeidsmarkt van de gehandicaptenzorg en het scholings- en opleidingsaanbod voor de branche te bevorderen.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: