Nieuws

Gemeente mag zorginstelling geen salarisnorm opleggen

10 april 2013

De rechtbank in 's-Hertogenbosch bepaalde op 9 april dat de Gemeente Eindhoven de instelling Novadic-Kentron niet mag korten op de subsidie voor 2012 vanwege het overschrijden van de Balkendenorm van haar medewerkers.

De gemeente Eindhoven had aan de subsidieverlening de maximumsalarisnorm van € 193.000,- uit de Wopt verbonden. Bij overschrijding daarvan zou gekort worden. Twee directeuren verdienden meer dan deze norm. De rechter oordeelde dat het opleggen van deze salarisnorm niet spoort met de systematiek van doelgebonden verplichtingen die geldt bij subsidieverlening volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Kunnen gemeenten eisen stellen bij subsidies?
Als gemeenten eisen stellen, dan moeten die hetzelfde doel hebben als waarvoor de subsidie wordt verleend. De bestuursrechter vindt dat daarvan met de opgelegde verplichting van de salarisnorm geen sprake van is. De gemeente wilde in dit geval voorkomen dat binnen door de gemeente gesubsidieerde instellingen topinkomens worden betaald. Maar een dergelijke verplichting strekt volgens de rechter niet tot verwezenlijking van het doel van de subsidie. En het doel van de subsidie was het verlenen van verslavingszorg.

Zie voor een toelichting over de werking van subsidies bijgevoegd document. Om dit document te kunnen lezen, moet u eerst inloggen op het besloten gedeelte van onze site.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Voor vragen over dit artikel kunt u terecht bij mevrouw mr T. (Tineke) Donga Freling tdonga@vgn.nl of 030-27 39 624.

Deze pagina is een onderdeel van: