Kleine zorgaanbieder wint kort geding tegen zorgkantoor

Mag een zorgkantoor bij de inkoop van AWBZ-zorg in een aanbestedingsprocedure stellen dat een zorgaanbieder in 2013 een minimale omzet van € 250,000,- moet realiseren? Mag datzelfde zorgkantoor eisen dat de aanbieder in het jaar 2012 minimaal vijftien klanten zorg moet hebben? En mag de eis worden gesteld dat een aanbieder per 31 juli 2012 beschikt over minimaal € 50.000,-? Nee, oordeelde de rechter in een kort geding dat een kleine gehandicaptenzorgaanbieder in Oost-Nederland aanspande tegen zorgkantoor Menzis.

Ieder jaar schrijft het zorgkantoor een aanbesteding uit. Daarbij stellen ze bepaalde voorwaarden aan zorgaanbieders die zich op de aanbesteding kunnen inschrijven. In het kader van de zorginkoop 2013 waren veel instellingen in de gehandicaptenzorg de afgelopen tijd met zo'n aanbestedingsprocedure bezig.

Zo ook CuraTwente (geen VGN-instelling), een kleine aanbieder uit Enschede die aan acht mensen met een verstandelijke beperking dagbesteding aanbiedt. Zowel in het jaar 2011 als 2012 had deze aanbieder een contract met zorgkantoor Menzis. Voor 2013 stelde Menzis echter bepaalde geschiktheidseisen, waardoor CuraTwente niet meer aan de aanbesteding kon meedoen. Daarom stapte ze naar de burgerlijke rechter, en met succes.

Disproportionele eisen
CuraTwente vorderde bij de rechter dat Menzis onderstaande eisen niet mocht stellen:

  • De aanbieder heeft op 1 juni 2012 minimaal 15 klanten in zorg of heeft over de periode 1 juni 2011 tot 1 juni 2012 aan minmaal 25 klanten zorg verleend.
  • De aanbieder realiseert in 2013 een AWBZ-gerelateerde omzet van minstens € 250.000,-.
  • De aanbieder beschikt op 31 juli 2012 over minimaal € 50.000,-.

Cura Twente vorderde daarnaast de wijzigingen te publiceren en inschrijvers een nadere redelijke inschrijftermijn te bieden.

De rechter oordeelde dat de eisen die Menzis stelt disproportioneel zijn en wees de vorderingen in zijn geheel toe. Menzis mag de bovenstaande eisen dus niet langer stellen. Inmiddels heeft Menzis een aanvullende nota van inlichtingen gepubliceerd, waarin de eisen zijn verwijderd. De termijn voor het indienen van  de offerte is verschoven is naar 24 augustus tot 12.00 uur  en de voorlopige gunningbeslissingen schuiven op naar 7 september.

De uitspraak geldt niet alleen voor CuraTwente, maar voor alle  aanbieders in de regio Twente, Arnhem en Groningen.

Meer weten? Zie het vonnis of neem contact op met Tineke Donga, tdonga@vgn.nl of 030-27 39 624.

Deze pagina is een onderdeel van