Nieuws

Gemeenten en aanbieders maken werk van privacybescherming

22 juni 2016

Gemeenten, aanbieders en professionals in de jeugdhulp hebben op 22 juni in een manifest afspraken gemaakt over privacybescherming in het jeugddomein. Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Om uitvoerende professionals te helpen bij de privacybescherming, zijn bovendien tien vuistregels opgesteld.

Manifest en vuistregels
Veel gemeenten, aanbieders en professionals in de jeugdhulp hebben op dit moment hun eigen privacyprotocol. Die verschillende protocollen sluiten in de praktijk niet altijd voldoende op elkaar aan. Gemeenten (VNG) en branches in de jeugdhulp hebben in het manifest afgesproken de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het privacy-bewustzijn in het veld te bevorderen. Tien privacy-vuistregels helpen professionals in situaties waarin dilemma’s zich kunnen voordoen. De vuistregels zijn een aanvulling op bestaande beroeps- en meldcodes.

Duidelijkheid voor jeugdigen en ouders
Het manifest en de vuistregels bieden jeugdigen en hun ouders duidelijkheid over de privacybescherming waar zij recht op hebben en over hoe professionals daar in de praktijk mee omgaan. De vuistregels worden online en later ook in een app gepubliceerd, zodat zowel professionals als ouders en jeugdigen deze kunnen raadplegen.

Unieke coalitie
De afspraken zijn gemaakt tussen de koepels van de betrokken partijen en worden onderschreven door cliëntenorganisaties en ouderplatforms. De Autoriteit Persoonsgegevens juicht de totstandkoming van de afspraken toe. Het is voor het eerst dat zo’n brede coalitie van partijen in de zorg gezamenlijk afspraken maakt over privacybescherming.

Meer informatie
De tekst van het manifest vindt u hier.
De vuistregels kunt u hier nalezen.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: