Nieuws

Geschilleninstantie gehandicaptenzorg (wkkgz)

05 oktober 2016

Wij informeerden u dat de VGN voor haar leden  een geschilleninstantie  gehandicaptenzorg die voldoet aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (wkkgz) wil onderbrengen bij een bestaande instantie. Samen met Ieder(In) zijn we in gesprek gegaan met enkele instanties die dit zouden kunnen doen gelet op de eisen uit de wkkgz en het landelijk opgestelde programma van eisen (PvE). Inmiddels zijn we in een vergevorderd stadium van onderhandelen met de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) die bekend is met geschilbeslechting in de zorg. De commissie gaat werken op basis van een reglement dat door de minister (CIBG) moet zijn goedgekeurd. Hoewel er dus nog enkele stappen gezet moeten worden, informeren u wij hier alvast kort over de werkwijze van de nieuwe geschillencommissie voor de gehandicaptenzorg (wkkgz).      

De geschillencommissie gehandicaptenzorg bestaat uit een voorzitter (rechter/jurist) met twee deskundige onafhankelijke leden; éen voorgedragen door de cliëntenorgansiatie en één door VGN. De commissie zetelt in Den Haag maar gaat regionaal werken (13 regio's). Er komen (waarschijnlijk) meer zorgcommissies uit andere zorgsectoren.  Het blijven echter aparte commissies, maar zij gaan wel met elkaar kennis delen.

Als het voor de cliënt onoverkomelijk is om naar de regionale zittingplaats te komen, kan de commissie ook op verblijfslocatie van de cliënt komen. De intake (formulieren) kan zowel digitaal als per gewone post. De cliënt kan daarop aangeven of hij een beperking heeft waarvan hij vindt dat de commissie daarvan op de hoogte moet zijn. Zo kan de commissie ook voorzien in eventuele externe deskundigheid.

De VGN is voornemens om de registratie bij de commissie voor haar leden op te pakken. Wat betreft de kosten die verbonden zijn aan de geschilbeslechting is de VGN voornemens om de jaarlijks instandhoudingskosten te betalen en die voor de registratiekosten. Leden betalen zelf de kosten van een geschil.

Enkele leden van de VGN zijn nu aangesloten bij de bestaande commissie zorginstellingen van de SGC. Wij bespreken met de SGC hoe deze, desgewenst, omgezet kunnen worden naar de nieuwe commissie gehandicaptenzorg.  

      

Deze pagina is een onderdeel van: