Nieuws

Gespreksleidraad bij maatwerkafspraken jeugd bij omzetdaling door corona

03 september 2020

Namens de BGZJ hebben wij bij VWS en de VNG onze zorgen geuit omtrent de omzetdaling waar sommige aanbieders - als gevolg van de corona-uitbraak - ook na 1 juli nog mee te maken hebben. In deze gevallen hebben wij aanbieders aangeraden om maatwerkafspraken met de betreffende gemeente te maken. Omdat het maken van maatwerkafspraken soms veel tijd kost, hebben VWS en de VNG in samenwerking met de BGZJ een gespreksleidraad opgesteld.

jongen houd zilveren spaarpot omhoog

Deze leidraad moet aanbieders en gemeenten helpen om het gesprek aan te gaan om zo te bepalen of maatwerkafspraken noodzakelijk zijn. Deze gespreksleidraad geldt als een dringende oproep aan gemeenten en jeugdhulpregio’s om maatwerkafspraken te maken in die gevallen waar continuïteit van zorg voor cliënten en continuïteit van het zorglandschap in het geding is. Indien gemeenten en aanbieders hier onderling niet uitkomen kunnen aanbieders via de reguliere escalatieladder (via OZJ en Jeugdautoriteit) bemiddeling en in een uiterste geval liquiditeitssteun via de daarvoor geldende kaders in de subsidieregeling ‘continuïteit van cruciale jeugdzorg’ aanvragen.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: