Nieuws

Gezinsregisseur: aanspreekpunt en coördinator in de hulpverlening aan gezinnen

11 juli 2014

De tijd dat multiprobleemgezinnen in de regio Nijmegen werden omgeven door verschillende individueel opererende hulpverleners is met de komst van gezinsregisseurs voorbij. De gezinsregisseur zorgt voor coördinatie en is hét aanspreekpunt voor het gezin als het gaat om hulpverlening. De inzet van gezinsregisseurs is nieuw. Onlangs rondden de eerste negen hun opleiding aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) af. De opleiding kwam mede tot stand in samenwerking met gezinscoaches van NIM maatschappelijk werk.

Soms groeien de problemen een gezin boven het hoofd. Dan zijn er bijvoorbeeld schulden, dreigt er uitzetting uit de woning, liggen er dringende opvoedvraagstukken of zorgen gezinsleden voor overlast. Vaak is het een combinatie van problemen. Niet zelden is er daarbij tevens sprake van een verslaving, psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking. De gezinsregisseur zorgt ervoor dat de hulpverlening rondom het gezin goed blijft verlopen en verder afgebouwd kan worden. De gezinsregisseurs zijn ambulant gezinswerkers voor mensen met een licht verstandelijke beperking en zijn afkomstig van de zorgorganisaties Pluryn, Driestroom en Dichterbij.

Problematiek wordt complexer
De problematiek onder gezinnen is de laatste jaren ernstiger geworden en gezinnen worden nu meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Dat vraagt om een andere manier van werken door de hulpverlening. Gezinsregisseurs zorgen ervoor dat de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen methodisch en gecoördineerd verloopt. Eind van dit jaar zijn er 18 geschoolde gezinsregisseurs in de regio Nijmegen werkzaam.