Gezondheidsplatform Quli opengesteld voor nieuwe zorginstellingen

Gezondheidsplatform Quli (Quality of Life) gaat verder als Coöperatieve Quli U.A. Pluryn is een van de vier deelnemende zorgorganisaties. De andere zijn Dr. Leo Kannerhuis, Amarant Groep en ARQ. Voor de rechtsvorm van coöperatie is gekozen om andere partijen eenvoudig te laten toetreden tot het digitale platform.

Zorg voor jezelf!
Quli is een eHealth-platform dat gebruikers zelfredzaam maakt, preventieve hulpmiddelen biedt en hen in staat stelt om zelf de regie over hun zorg en welzijn te voeren. In Quli is de burger in een veilige digitale omgeving de baas over al zijn medische gegevens. Via het sociale netwerk in Quli deelt de burger zijn ervaringen met familie, vrienden, lotgenoten en zorgprofessionals. Hij bepaalt wie er inzage heeft in welke gegevens. De (zorg)aanbieder kan Quli aanpassen aan de ‘eigen’ doelgroep en bijvoorbeeld specifieke apps laten ontwikkelen en plaatsen. De gebruiker krijgt zo één plek waar hij zaken rond zijn gezondheid kan managen. Tegelijkertijd draagt Quli bij aan effectievere en betaalbare zorg.

Voor de zorg, van de zorg
Egbert Reijnen, voorzitter Raad van Bestuur Dr. Leo Kannerhuis: ‘Dit digitale initiatief is in het leven geroepen om mensen te helpen meer regie te geven over hun zorg, zonder commerciële belangen. Met als adagium: ‘voor de zorg, van de zorg’. Door de oprichting van de coöperatie hopen wij dat nog meer (zorg)instellingen en organisaties, die in ICT een belangrijke aanjager van innovatie in de zorg zien, gaan toetreden tot Quli.’

Over Quli
Zorginstellingen het Dr. Leo Kannerhuis, Amarant Groep, Pluryn en ARQ zijn de initiatiefnemers en eigenaren van Quli. Zij worden hierin ondersteund door ICT-bedrijf Ordina. Quli is het eerste eHealth-platform dat is opgebouwd vanuit of rond de gebruiker, hij staat centraal bij de inrichting van het platform. De zorginstellingen brengen hun visie op zorg in. Zij zien in ICT een belangrijke aanjager van innovatie, ook in de zorg. Ordina brengt brede kennis van de mogelijkheden van informatietechnologie in en meer specifieke kennis over eHealth.