Nieuws

Zorginstellingen lanceren gezondheidszorgplatform Quli

25 juni 2013

Op het Digitale Zorgevent in Utrecht is gezondheidsplatform Quli gelanceerd door Wilna Wind, directeur van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). QULI staat voor Quality Of Life. Het is een open gezondheidszorgplatform dat gebruikers zelfredzaam maakt, preventieve hulpmiddelen biedt en hen in staat stelt om zelf de regie over hun zorg en welzijn te voeren. Wind: “Dit is een voorbeeld van een heel mooi initiatief om mensen te helpen meer regie te krijgen over hun zorg.”

Pluryn is een van de initiatiefnemers van Quli, naast het Dr. Leo Kannerhuis, Amarant Groep, Pluryn, ARQ en ICT-bedrijf Ordina.

De zorgkosten in Nederland stijgen explosief. Dit komt door de vergrijzing, maar ook door een ongezonde levensstijl en een stijging van het aantal Nederlanders met meerdere aandoeningen. Dit leidt ertoe dat de zorg en hulpverlening onder druk staan. Dat vraagt om verandering in de zorg.

Open platform
Dirk Jan van der Pol, ICT-specialist bij Quli: “Er zijn talloze apps gericht op de gezondheid van een burger, zoals fitnessapps, apps die voedingstips geven en digitale zorgdossiers. Van enige correlatie is geen sprake, waardoor waardevolle data verdwaalt. Zorginstellingen en burgers betalen de rekening voor deze wirwar aan data. In Quli is de burger in een veilige digitale omgeving de baas over al deze gegevens. Via het sociale netwerk in Quli deelt de burger zijn ervaringen met familie, vrienden, lotgenoten en zorgprofessionals. Hij bepaalt wie er inzage heeft in welke gegevens. Op dit open platform kunnen aanbieders van zorgfunctionaliteit en zorggegeven zelf apps ontwikkelen zodat de burger één plek krijgt van waar hij zijn gezondheid kan managen.”

Saskia Timmer, projectmanager Quli: “Er zijn talloze digitale zorgtoepassingen. De ziekte staat in bestaande eHealth-toepassingen echter steeds centraal, niet de persoon. In het open systeem Quli staan alle gegevens gebundeld, waardoor de gebruiker en de behandelaar een totaaloverzicht hebben. De cliënt kan zijn gezondheidsinformatie toevoegen en naar behoefte delen met zijn netwerk of behandelaar. Zo komen in Quli ervaringskennis en professionele kennis samen, wat zelfmanagement en samenwerking in de zorg bevordert.         

Over Quli
Vier zorginstellingen Dr. Leo Kannerhuis, Amarant Groep, Pluryn, ARQ en ICT-bedrijf Ordina zijn de initiatiefnemers van Quli. Met Quli maakten zij het eerste eHealth-platform dat de mens werkelijk centraal stelt. De zorginstellingen brengen hun visie op zorg in. Zij zien in ICT de aanjager van innovatie, ook in de zorg. Ordina brengt brede kennis van de mogelijkheden van informatietechnologie in en meer specifieke kennis over eHealth.

Ga hier naar de website van Quli.

Deze pagina is een onderdeel van: