Nieuws

GHZ-programma ‘Volwaardig Leven’ bevat plussen en minnen

01 oktober 2018

Het programma ‘Volwaardig Leven’ dat Minister de Jonge op 1 oktober tijdens een bijeenkomst bij ASVZ openbaar maakte, bevat volgens de VGN positieve en minder positieve elementen. Positief is dat de minister aan een toekomstbestendige gehandicaptenzorg wil werken en er staan concrete ondersteuningsmaatregelen in. De VGN stelt echter ook vast dat het programma te veel een ‘Wlz-programma’ is en dat er te weinig in staat om de arbeidsmarktproblematiek te beteugelen.

Drie actielijnen

‘Volwaardig Leven’ bevat drietal actielijnen. Allereerst wil De Jonge de kwaliteit van het zorgaanbod beter laten aansluiten bij de zorgvraag, met aandacht voor persoonsgerichte zorg, innovatie en de arbeidsmarkt. Ten tweede moet er meer passende zorg en ondersteuning voor specifieke groepen worden gegeven, onder andere met 100 extra plaatsen voor moeilijk plaatsbare cliënten. En in de derde plaats dienen naasten meer te worden ontzorgd, bijvoorbeeld met pilots voor betere cliëntondersteuning voor een aantal bijzondere groepen.

Positief

De VGN vindt het positief dat de minister veel reeds ingezette acties steunt, zoals het kwaliteitskader, de kwaliteitsagenda en de werkagenda passende zorg. Verder is er tevredenheid over de initiatieven en pilots die zich richten op ouders en verwanten, alsmede over de impuls van € 5 miljoen voor innovatie in de gehandicaptenzorg. Voorts is de VGN blij dat de minister voorstellen voor het bevorderen en erkennen van praktijkverklaringen steunt. Dit helpt mensen met een beperking om aan het werk te komen.

Gemiste kans

Dat het programma niet integraal is, maar vrijwel uitsluitend over de Wlz gaat, vindt de VGN een gemiste kans. Juist een goed functionerend sociaal domein is belan­grijk voor de VGN-doelgroepen, in het bijzonder de mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast mist de VGN in het programma nog enkele belangrijke onderwerpen, zoals de invoering van integrale behandeling en de herijking van zorgprofielen VG6, VG7 en VG8 en complexe LG. De maatregelen die in het programma staan om slagvaardiger te zijn op de arbeidsmarkt, acht de VGN onvoldoende.

Het neemt niet weg dat de VGN zal meewerken aan de uitwerking van ‘Volwaardig leven’. Er zijn veel onderzoeks- en ontwikkeldoelen gesteld voor de ko­men­de jaren. De VGN vertrouwt erop dat in overleg met de sector werk wordt gemaakt van het realiseren van deze doelen.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: