Nieuws

Gors en SDW tekenen intentieovereenkomst fusie

25 juni 2013

Het afgelopen half jaar hebben de directeuren/bestuurders van de gehandicaptenzorgorganisaties Gors en SDW de mogelijkheden verkend om tot intensieve samenwerking te komen. Op basis van de resultaten van de verkenning is een intentieovereenkomst opgesteld met het voornemen om per 1 januari 2015 te fuseren.

Aanleiding zijn de ingijpende externe ontwikkelingen in de AWBZ gefinancierde zorg en de Wmo. Hierdoor wordt de financiering gereduceerd en verschuift een deel van de zorginkoop naar zorgverzekeraars en gemeenten. Bij de hervorming van de langdurige zorg, zoals die onlangs door staatssecretaris Van Rijn is gepresenteerd, wordt uitgegaan van de eigen kracht en zelfregie van de zorgvragers/cliënten.

Krachten bundelen
Door samen te gaan, bundelen Gors en SDW hun expertise, wordt de bedrijfsvoering efficiënter, zijn er meer innovatiemogelijkheden en wordt er vanuit een stevige regionale positie beter aangesloten bij de vragen die er liggen vanuit de verschillende gemeenten. Beoogd wordt de opgebouwde expertise, ook in termen van werkgelegenheid, te waarborgen. Voor Gors en SDW staan de continuïteit en kwaliteit van de zorg- en dienstverlening voor cliënten voorop.

Veel overeenkomsten
De karakters van Gors en SDW liggen qua historie, visie en zorg- en dienstverlening dicht bij elkaar. Zowel Gors als SDW bieden ondersteuning, begeleiding en/of behandeling aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast biedt Gors ook ondersteuning aan mensen met een lichamelijke beperking. Beide organisaties hebben aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen. De werkgebieden in West-Brabant en Zeeland overlappen elkaar voor een klein deel en sluiten op elkaar aan.

Aankondiging tekenen intentieovereenkomst
In de intentieovereenkomst staan de plannen hoe Gors en SDW een fusie willen voorbereiden. De raden van toezicht van Gors en SDW hebben onlangs goedkeuring verleend aan de intentieovereenkomst. De centrale cliëntenraden en de ondernemingsraden van de beide organisaties hebben positief geadviseerd over de intentieovereenkomst.

De beide raden van toezicht en directeuren/bestuurders van SDW en Gors tekenen 27 juni in een besloten bijeenkomst de intentieovereenkomst voor de voorgenomen fusie in aanwezigheid van beide ondernemings- en cliëntenraden.