Nieuws

Governancecode Zorg: modelregeling voor het handelen bij conflicten

01 juni 2017

Conflicten tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht kunnen verlammend werken op de governance van een zorgorganisatie. De kwaliteit van de zorg en de continuïteit van de zorgorganisatie kunnen zelfs in het geding komen als conflicten niet tijdig en professioneel worden opgelost. Daarom is in artikel 4.1.6 van de Governancecode Zorg 2017 opgenomen dat zorgorganisaties over een schriftelijke conflictregeling dienen te beschikken. De BoZ heeft een voorbeeldregeling uitgebracht. 

Governancecode zorg logo

Deze modelregeling beoogt conflicten tussen bestuurders en toezichthouders in een vroeg stadium te adresseren en te objectiveren en zo effectief op te lossen. Zorgorganisaties kunnen deze modelregeling met inachtneming van artikel 4.1.6. van de code naar eigen inzicht uitwerken en/of aanpassen.

Via bijgaande link is de modelregeling te downloaden: http://www.governancecodezorg.nl/wp-content/uploads/2017/05/Model-conflictregeling-Brancheorganisaties-Zorg-def.docx

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: