Griepvaccinatie voor zorgmedewerkers: samen tegen griep

Elk jaar krijgt gemiddeld 1 op de 10 mensen griep. Meestal is het onschuldig, maar er zijn ook ieder jaar mensen die eraan overlijden. Het is mogelijk een vaccinatie te krijgen die de kans op de besmettelijke ziekte verkleind. Zorgorganisaties kunnen hun medewerkers faciliteren in het halen van deze griepprik. Hierover lees je meer in dit artikel.

Twee handen met blauwe handschoenen zetten vaccinatieprik, created by Freepik.
Freepik

De griepprik is ieder jaar te krijgen, maar dit jaar is er extra aandacht voor. Griepklachten zijn namelijk niet te onderscheiden van corona-gerelateerde klachten. Een griepprik helpt daarom niet alleen tegen de griep zelf, maar helpt ook voorkomen dat mensen zich druk maken over een coronatest en zich onnodig lang isoleren in afwachting van de uitslag.

Griep en de gehandicaptenzorg

Aangezien griep een besmettelijke ziekte van de luchtwegen is, is de kans op griep groter als mensen dicht op elkaar leven of werken. Omdat mensen in de gehandicaptenzorg vaak dicht in de buurt (moeten) komen bij elkaar én bij hun cliënten, is het verstandig als medewerkers een griepprik halen. Dat maakt hen minder vatbaar voor griep, waarmee zij ook mensen in hun directe omgeving beschermen, zoals collega’s, cliënten en familie. Mensen kunnen het virus namelijk ook verspreiden zonder zelf ziek te zijn - iets wat veel mensen vergeten. Vaccineren heeft dus zin en is niet alleen bedoeld voor kwetsbare doelgroepen in onze samenleving.|

Wat doet de griepvaccinatie? 

Een griepvaccinatie helpt voorkomen dat iemand ziek wordt of ernstige complicaties krijgt als gevolg van griep. Daarnaast verkort het de duur van de periode waarin iemand ziek is.

Een griepvaccinatie in tijden van corona

Griepklachten, zoals verkoudheid, hoesten en koorts, zijn niet van corona-gerelateerde klachten te onderscheiden. Dat maakt het moeilijk om te bepalen of iemand nu griep of corona heeft. Het is belangrijk dat zorgmedewerkers een griepvaccinatie krijgen aangeboden door hun werkgever. Niet alleen om ervoor te zorgen dat medewerkers fit blijven, maar ook om te voorkomen dat zij met verkoudheidsklachten - gerelateerd aan griep - een coronatest aanvragen en onnodig thuis zitten in afwachting van de uitslag. 

Informatie voor de zorgmedewerker over het halen van de griepprik

In oktober en november krijgen zo'n 6 miljoen mensen van hun huisarts een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik, namelijk mensen die meer risico lopen om ernstig ziek te worden. Volgens de RIVM vallen hieronder onder andere mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen. Zorgmedewerkers krijgen niet standaard een oproep van de huisarts. Maar omdat velen van hen dagelijks met één van de kwetsbare groepen werken, krijgen zorgmedewerkers soms wel een oproep van hun werkgever. De organisatie waar je werkt kan met leveranciers afspraken maken om op locatie de griepprik aan medewerkers te bieden. Deze griepprik wordt door de verzekeraar of door de werkgever vergoed. Als je geen griepprik op locatie kan krijgen, is het vaak wel mogelijk om deze op kosten van je werkgever te halen bij je eigen huisarts. Informeer hierover bij je werkgever als je vragen hebt. Het is de bedoeling dat medewerkers die een oproep van de huisarts krijgen ook daadwerkelijk naar de huisarts gaan voor hun griepprik, en niet ingaan op een eventuele oproep van de werkgever om de griepprik op locatie te halen. Dit heeft te maken dat er anders niet genoeg vaccins zijn voor de medewerkers zonder oproep van de huisarts.

Een griepprik is niet verplicht. Iemand kiest altijd zelf om wel of niet van het aanbod gebruik te maken. Op de website van de RIVM staat meer informatie over het halen van de griepprik.

Informatie voor werkgevers over het faciliteren van de griepprik

Als werkgever dien je te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden voor werknemers. Bescherming tegen een biologische agens, zoals griep, valt daar ook onder. Daarom is het belangrijk dat werkgevers de griepvaccinatie faciliteren voor hun werknemers. Dat kan door de vaccinatie op locatie aan te bieden, of door de kosten ervan te vergoeden als werknemers een recept bij de huisarts halen. De Gezondheidsraad maakte een afwegingskader om te helpen bij de keuze. 

Als werkgevers hun zorgmedewerkers faciliteren in het halen van de griepprik, moeten zij hierover  afspraken maken met de leveranciers die deze vaccins voor organisaties verzorgen. In dat geval is het belangrijk om nu te starten met de voorbereiding van de vaccinatiecampagne. Vaccins zijn namelijk nu te bestellen voor werkgevers bij de (vaste) leveranciers en worden in oktober en/of november geleverd. Als werkgevers de vaccinatie faciliteren voor hun medewerkers, zijn zij verplicht deze te vergoeden, mits de zorgverzekeraar hierin een rol speelt.

Ben je als werkgever niet bekend met het bestellen van vaccins? Neem contact op met de apotheek waar je als werkgever veel mee samenwerkt, de leveranciers die de vaccinaties leveren, of bij de partijen die alles op locatie kunnen regelen (van regelen van vaccins tot plaatsen). Zie hieronder enkele linkjes naar websites. Met de groeiende aandacht rondom de griepvaccinatie en het belang hiervan, is het voor werkgevers belangrijk om deze vaccinaties zo snel mogelijk te bestellen, willen zij niet voor een tekort staan. Het is tot nu toe nog niet duidelijk of er genoeg vaccins voor iedereen zijn. Belangrijk is dat zorgmedewerkers die een oproep hebben gehad van de huisarts, dit ook daadwerkelijk bij de huisarts laten doen en niet bij de organisatie. Mocht u toevallig een teveel aan vaccins besteld hebben? Dan is de oproep deze vaccins te delen met andere organisaties die een tekort hebben. 

Webinar: 

Op 24 september heeft de Influenza Stichting met ons en diverse andere zorgbranches een webinar georganiseerd rondom de griepprik voor medewerkers. 

Wil je hier meer over weten? 
Kijk op de volgende websites voor meer informatie: 

Deze pagina is een onderdeel van