Nieuws

Severinus: Samenspraak geeft een bredere context voor besluitvorming

26 november 2020

De cliëntenraad en de ondernemingsraad van zorgorganisatie Severinus nemen deel aan het corona crisisteam dat twee keer per week vergadert. Voor het crisisteam is de cliëntenraad een belangrijke bron van informatie. 'Samenspraak is nodig. We laten ons als crisisteam graag informeren', zegt Eric van der Palen, voorzitter van het crisisteam.

Voorzitter van de cliëntenraad Wim de Jong (links) met zijn broer Gerben
Voorzitter van de cliëntenraad Wim de Jong (links) met zijn broer Gerben

Uit een vragenlijstonderzoek dat het onderzoeksinstituut Nivel afgelopen juni uitvoerde, blijkt dat naasten van mensen met een verstandelijke beperking begrip hebben voor de coronamaatregelen in de gehandicaptenzorg. Wel wensen zij dat zorginstellingen hen meer betrekken bij de invulling van de coronamaatregelen, om te kunnen toezien dat er ook rekening wordt gehouden met hun zorgen en wensen.

Meer ruimte voor samenspraak

Wim de Jong, voorzitter van de cliëntenraad herkent dat beeld, maar ziet tegelijkertijd dat Severinus de cliëntenraad en de ondernemingsraad meer betrekt bij de coronamaatregelen. 'In maart en april was er wekelijks contact vanuit de raad van bestuur met de cliëntenraad, maar dat was vooral informerend van karakter over de genomen maatregelen. Vanaf mei kwam er meer tijd voor evaluatie en samenspraak', zegt Wim. Het aantal contactmomenten ging omhoog. De cliëntenraad zag conceptteksten in van nieuwsbrieven en mails voor familieleden. De raad van bestuur en de cliëntenraad dachten samen na over coronamaatregelen als de bezoekregeling en het afschalen van dagbesteding, maar bovenal ook over hoe belangrijk het is voor cliënten om familie te kunnen blijven zien.

Impact door een goed gesprek

'De kunst is dat je niet denkt in wij en zij, maar in samen', zegt Wim. 'Het geluk van de cliënten staat altijd voorop; bij alle medewerkers van Severinus en bij alle verwanten. Het is heel belangrijk om het samen te doen. Wat daarin lukt, hangt erg af van de verhoudingen die er voor de crisis al waren. Was er voor de crisis geen succesvolle samenwerking, dan kun je dat tijdens de crisis helemaal wel vergeten. De meeste impact bereik je als cliëntenraad met een goed gesprek en wederzijds respect. Niet door de rechten die je hebt.' 

Corona crisisteam

De samenwerking ging verder. In oktober besloot het corona crisisteam van Severinus om de cliëntenraad en de ondernemingsraad te laten aansluiten bij het crisisoverleg dat twee keer per week plaatsvindt. 'Waarom hadden we dat eigenlijk nog niet eerder gedaan', zegt Eric van der Palen, voorzitter van het crisisteam. 'Samenspraak is nodig. We laten ons als crisisteam graag informeren. Veiligheid, welzijn, ethiek, gezondheid… het zijn moeilijke onderwerpen waar we het over hebben. Samenspraak geeft ons een bredere context voor onze besluitvorming.'

Inside-informatie

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het crisisteam in eerste instantie ietwat voorzichtig tegenover dit besluit stond, vertelt Eric. 'Wat helpt is om een duidelijke rolverdeling te hebben. Beide raden hebben een toehoorders rol met ruimte voor inbreng. De besluitvorming ligt bij het crisisteam. Die rol past niet bij adviserende raden.'

Maatwerk geeft kwaliteit aan

Met dat in gedachten is de betrokkenheid van de cliëntenraad optimaal, zegt Wim. 'Zo zitten we nog dichter bij het vuur, krijgen we meer inside-informatie en kunnen we echt meedenken en -praten. De mate waarin je maatwerk regelt, niet alleen ten aanzien van coronamaategelen maar ook in bijvoorbeeld samenspraak, geeft de kwaliteit van een organisatie aan.'

Meer informatie

VGN is op zoek naar mooie voorbeelden van samensturing. Kent u mooie voorbeelden? Neem contact met ons op via communicatie@vgn.nl.

Lees ook het artikel over samenzeggenschap bij Ons Tweede Thuis en samensturing bij Estinea.

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: