Nieuws

Samensturing binnen Estinea: van de maaltijd tot de vacaturetekst, verwanten denken mee

17 november 2020

Woonlocatie Slaadreef 17-19 van Estinea in Aalten is samensturend. Het begon twee jaar geleden met een pilot om de verbinding tussen verwanten en begeleiding te verstevigen, maar ondertussen praten verwanten mee over alles wat er op de locatie gebeurt. Van de gezonde maaltijd tot vacatureteksten voor nieuwe medewerkers.

Samensturing Estinea
Leden van het samensturingsteam (v.l.n.r.): Ada Rutgers (zus), Gerard Besselink (vader), Luka Doppen (begeleider), Chantal te Hofstee (zus) en Angela Rave (begeleider).

Samensturing doe je samen. Met de mensen die ondersteuning krijgen, met verwanten en met begeleiders. Daarop is het beleid van Estinea gebaseerd. Omdat in deze woonlocatie in Aalten 12 cliënten met een ernstig meervoudige beperking wonen, is de samensturing hier gericht op verwanten en begeleiding. 'Maar altijd gedacht vanuit de bewoners', zegt persoonlijk begeleider Luka Doppen. 

Open deur

De bewoners van de Slaadreef wonen in twee aaneengeschakelde woningen met een tussendeur. Die deur is een mooi voorbeeld in de samensturing. Gaat de deur open of blijft de deur dicht? Het lijkt niks bijzonders, maar een dichte deur zorgt voor minder onderling contact. Een open deur kan voor veel rumoer zorgen. Een deur die dan weer open en dan weer dicht is kan voor onrust zorgen.  

Nauwe betrokkenheid

André Vis is de broer van één van de bewoners. Hij vormt samen met nog vier verwanten en twee begeleiders het samensturingsteam van de Slaadreef. 'De begeleiding wilde hun besluit om de deur permanent open te laten staan met ons bespreken. Samen hebben we alle voor- en nadelen besproken. Het lijkt iets kleins, maar het kan grote effecten hebben. We bespreken allerlei onderwerpen: veiligheidsissues, het eten op de locatie, de invulling van vrije tijd en vakanties... Er is eigenlijk niets waar we niet over meepraten. Voor ons betekent dit dat we nauwer betrokken zijn bij het leven van ons familielid. Dat is fijn. Medewerkers voelen zich op hun beurt heel erg gesteund door onze samenspraak. Dat komt het werk ten goede. Uiteindelijk is dat beter voor onze familieleden in de woningen.'

Meer inzichten en ideeën 

Luka beaamt dat. 'Het levert zowel begeleiders als verwanten meer inzichten op en meer begrip voor elkaars ideeën. Het is heel fijn om bij elkaar te checken of we met de goede dingen bezig zijn.' Zij vertelt dat verwanten voorheen meer op de achtergrond stonden. 'Jullie weten het beste wat er moet gebeuren, zeggen familieleden dan. Hoewel daar een enorm vertrouwen uitspreekt, willen we het toch graag samen doen. Op voorhand en niet pas achteraf besluiten uitleggen.'

Sollicitatie

Toen er eerder dit jaar een vacature op de woonlocatie ontstond heeft het samensturingsteam niet alleen meegedacht over de functie-eisen van kandidaten en de vacaturetekst mede-opgesteld, ook zat er elke keer een verwant bij de sollicitatiegesprekken. 'Voor Estinea is dat even wennen, omdat we daarmee afwijken van het protocol. Maar ja, we zijn samensturend is ons antwoord dan.' 

Veilige omgeving

Momenteel zitten vijf verwanten in het samensturingsteam. 'Liever hadden we meer deelnemers, maar zoiets moet groeien. En ook met een klein groepje zijn we heel blij', zegt Luka. André voegt daaraan toe: 'Samensturing is niet iets vrijblijvends. Het geeft je ook een grote verantwoordelijkheid. Niet iedereen is geschikt of voelt zich geschikt. Het allerbelangrijkste is dat iedereen, begeleiders én familie, zich veilig voelt om zich uit te spreken.'

Stamppotbuffet

Luka: 'Het samen doen resulteert er ook in dat verwanten soms taken van ons overnemen of het voortouw nemen. Zo kookten verwanten eerder een stamppotbuffet voor onze vrijwilligers als bedankje. Het is een prachtig gebaar dat niet alleen wij, maar ook familieleden rechtstreeks hun dankbaarheid uiten richten vrijwilligers. We doen het echt allemaal samen.'

Meer informatie

Estinea ontwikkelde een wegwijzer over samensturing met daarin ook stappenplannen en werkvormen.

VGN is op zoek naar mooie voorbeelden van samensturing. Kent u mooie voorbeelden? Neem contact met ons op via communicatie@vgn.nl.

Lees ook het artikel over samenzeggenschap bij Ons Tweede Thuis.

Ronella Bleijenburg