Hoe laat je zien wat mensen voor wie een diploma niet haalbaar is, wél kunnen? Door de vaardigheden die zij in de praktijk opdoen te belonen met een praktijkverklaring. In de gehandicaptenzorg wordt daarmee geëxperimenteerd.

Oaffa Azarkan (24) werkt als gastvrouw op een verpleegafdeling voor mensen met somatische klachten. Ze wordt er in de praktijk opgeleid tot woonhulp in de zorg. De competenties die ze in de praktijk opdoet, worden bekrachtigd met een praktijkverklaring. Met die praktijkverklaring kunnen jongeren die geen schooldiploma kunnen behalen, laten zien wat ze wél kunnen.

Altijd vriendelijk

Volgens haar begeleider Youssef Bourjouane doet Oaffa het beter dan veel andere gastvrouwen zonder beperking. ‘Veel mensen in zo’n dienende functie zijn wel eens geïrriteerd. Maar Oaffa niet. Zij is altijd vriendelijk.’

WoonHulp

WoonHulp is een opleiding van bureau Calibris Advies, gemaakt in opdracht van de VGN. Vorig jaar tekenden de VGN en Calibris Advies een overeenkomst voor branche-erkenning. Mensen met een beperking worden bij een zorginstelling voor gehandicaptenzorg of verpleegzorg opgeleid in de praktijk. Niet voor de hele opleiding, maar voor losse onderdelen. Wie een werkproces beheerst krijgt een Praktijkverklaring WoonHulp met het logo van de VGN.

‘Praktijkverklaringen zijn bouwstenen’

‘Slechts 44 procent van alle scholieren uit het voortgezet speciaal onderwijs gaat naar vervolgonderwijs’, zegt Frank Bluiminck, directeur van de VGN. ‘Meer dan de helft behaalt dus géén startkwalificatie. De VGN ziet het als haar taak om voor deze jongeren ontwikkelingsmogelijkheden te creëren, bijvoorbeeld als assistent WoonHulp binnen de gehandicapten- en verpleeghuiszorg. Met Praktijkverklaringen kun je eisen stellen aan professionaliteit, maar wel op een realistisch niveau.’

Kleine stapjes

Terwijl Oaffa met een doekje de tafel schoonveegt, spoedt een groepje rokers zich met rolstoel of rollator naar het balkon. Een meneer komt de drempel niet over. Hoeveel kracht hij ook zet met zijn armen, de wielen willen niet. Gelukkig grijpt Oaffa in. Met de doek nog in haar hand, duwt ze de rolstoel de drempel over.

Een Surinaamse mevrouw met de voet omhoog pakt Oaffa’s arm beet. Ze begint te vertellen over haar ongeluk, en hoe ze met de voet onder de tram is gekomen. ‘Als je oud bent, geneest alles traag’, zegt ze. Oaffa zit naast haar en luistert. ‘Kleine stapjes’, adviseert ze.

Deze pagina is een onderdeel van: