Nieuws

Inspirerende bijeenkomst: Samenwerken aan Participatie

27 februari 2018

De netwerkbijeenkomst Samenwerken aan Participatie op 8 februari 2018 is succesvol verlopen. De bijeenkomst is door VGN en ActiZ gezamenlijk opgezet om leden van ActiZ en VGN te informeren, te inspireren en vooral te laten netwerken. Het informatieve programma gaf inzicht in de mogelijkheden voor scholing en werk voor mensen met een beperking. Frank Bluiminck, directeur VGN deed de aftrap samen met Caron Landzaat.

ActiZ en de VGN hebben zich gecommitteerd aan het Borisproject. Het Borisproject maakt het mogelijk om jongeren die niet of nog niet in staat zijn een diploma te halen, deze via praktijkverklaringen naar werk te begeleiden. Uitvoerende partij van de praktijkverklaringen is SBB. Monique Mol van SBB gaf een uitgebreide toelichting.

Branchediploma woonhulp

Het branchediploma woonhulp wordt uitgegeven door Stichting Calibris Advies. Dit diploma kent een uitstroomvariant naar de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. De doelgroepen voor het branchediploma zijn: leerlingen Pro (praktijkonderwijs) en VSO (voortgezet speciaal onderwijs) en cliënten met een (licht) verstandelijke beperking, die zelfstandig laagcomplexe werkzaamheden kunnen uitvoeren. De presentatie door Frank Braaksma, directeur Calibris met de opbouw van de opleiding en de voorwaarden van het branchediploma woonhulp, vindt u onderaan dit bericht.

Praktijkvoorbeeld Hof van Slooten (Cordaan)

Hoe werkt het opleiden in de praktijk in het verpleeghuis en wat betekent het voor de medewerker, de collega’s en de cultuur in de organisatie. Renate Wieringa en collega heeft laten zien hoe door het ontwikkelen van  werknemersvaardigheden er een proefplaats als opstap naar betaald werk wordt gecreëerd, er verschillende leerlijnen zijn en de toegevoegde waarde van een gediplomeerde woonhulp in de organisatie.  

Werkgeversadvies AWVN

Tot slot de presentatie door Eric Groot van AWVN  met aanbevelingen hoe organisaties zich toekomstgericht kunnen ontwikkelen door het integreren van diversiteit en inclusie in de identiteit en kernactiviteiten van de organisatie. Belangrijke redenen zijn optimaal benutten van de arbeidsmarkt, groei afzetmarkt en versterken van HR beleid. Kansen liggen er voor werkgevers door zich aan te sluiten bij (regionale) netwerken. 

Ter afsluiting is benadrukt dat de politieke interesse in de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen door VGN en ActiZ wordt benut en er een vervolgbijeenkomst volgt met experts uit de praktijk om aan de slag te gaan met het branchediploma woonhulp.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: