Nieuws

Handreiking beschikbaar om te komen tot reële tarieven voor gezinshuiszorg

14 juli 2021

VNG, VGN en Jeugdzorg Nederland hebben een handreiking over de financiering van gezinshuizen opgesteld. Het doel van de handreiking is om gemeenten, jeugdhulpinstellingen en gezinshuizen een objectief hulpmiddel te bieden om met elkaar in gesprek te gaan over de reële tarieven die passen bij jeugdhulp in gezinshuizen.

jongen houd zilveren spaarpot omhoog

De handreiking bevat elf financiële bouwstenen zoals het inkomen van de gezinshuisouder, kosten van verzorging en huisvesting, en overheadkosten. Per bouwsteen is weergegeven wat deze (gemiddeld) kost en hoe de inzet ervan varieert bij, bijvoorbeeld, verschillende zorgzwaarte of groepsgrootte. De bouwstenen bieden hulp bij de inkoop van gezinshuiszorg. De handreiking bevat ook een rekenmodule waarmee gemeenten of regio’s zelf -op basis van de verschillende doelgroepen en zorgzwaarte van jeugdigen- inzichtelijk kunnen maken wat een passende tariefstelling in hun eigen gemeente of regio is. 

De handreiking is een vervolg op de ‘landelijke kwaliteitscriteria voor gezinshuizen’ uit 2019. In deze kwaliteitscriteria is een gedeelde visie vastgesteld over hoe professionele jeugdhulp er in gezinshuizen uit moet zien. Op basis van deze gedeelde visie zijn de bouwstenen uit de handreiking ontwikkeld. Hierdoor kunnen gemeenten en aanbieders bij de bepaling van tarieven terugvallen op de objectieve financiële bouwstenen die nodig zijn voor kwalitatief goede gezinshuiszorg. 

Bij vragen over de handreiking en/of rekenmodule kunt u contact opnemen met Renate Reusch (rreusch@vgn.nl, 06 – 13203921).

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: