Nieuws

Handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg

26 mei 2020

Vanaf 1 juni 2020 is voor iedere cliënt invulling gegeven aan dagbesteding. Voor de gehandicaptenzorg betekent dit dat vanaf 1 juni de dagbesteding op specifieke dagbestedingslocaties zoveel als mogelijk, stap voor stap weer wordt opgestart met de 1,5 meter afstand als uitgangspunt. Om zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg te ondersteunen om de dagbesteding op te starten, is de handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg gemaakt.

Voorblad handeiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg

De invulling van dagbesteding zal anders zijn dan pre-corona 

Duidelijk is dat – zolang de algemene coronamaatregelen in Nederland gelden – dit consequenties heeft voor de dagbesteding. De invulling van de dagbesteding zal dan ook anders zijn dan vóór de corona-periode. Als de locatie voor dagbesteding nog niet volledig open kan, dan wordt voor de cliënten die nog niet naar de vertrouwde dagbestedingslocatie kunnen een vorm van alternatieve dagbesteding geboden. Dit geldt voor cliënten die in instellingen wonen en voor cliënten die thuis of in een kleinschalig wooninitiatief wonen. De afgelopen maanden is er een breed scala aan alternatief dagbestedingsaanbod ontwikkeld en ingezet. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding op een woonlocatie, online bijeenkomsten, digidagbesteding of ambulante hulp thuis. In samenspraak met de cliënt en/vertegenwoordiger wordt vastgesteld wat een geschikt alternatief zou kunnen zijn. 

1 juni staat voor de deur

De handreiking geeft organisaties in de gehandicaptenzorg handvatten om de dagbesteding, in overleg met cliënten en hun netwerk, binnen de algemene maatregelen die nu gelden, vorm te geven. Specifiek geeft de handreiking dagbesteding handvatten voor het borgen van de algemene maatregelen op locaties,  het omgaan met de norm van 1,5 meter afstand, het bieden van maatwerk en het organiseren van vervoer.

Constructieve samenwerking

De handreiking dagbesteding is in constructief overleg en in korte tijd gemaakt door VGN in samenwerking met het platform dagbesteding van de VGN, Iederin, LFB, LSR, Kansplus, Per Saldo, NVAVG, NVO en de Federatie Landbouw & Zorg en de BVKZ. De paragraaf over vervoer is afgestemd met Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de handreiking . Deze zal in de week van 20 juli beschikbaar zijn.