Handreiking gebruik beschermende middelen

Medewerkers kunnen veilig werken door een combinatie van laagdrempelig testbeleid voor cliënten in instellingen, zorgmedewerkers en risicogroepen én heldere richtlijnen voor PBM gebruik. Toch zijn er ook situaties die niet meteen duidelijk zijn en toch om snel handelen vragen. Of situaties die een “niet pluisgevoel” of angst voor besmetting oproepen bij zorgmedewerkers. Volgens richtlijn van het RIVM kunnen zorgmedewerkers dan, op basis van hun professionele inzichten en ervaring, beredeneerd afwijken van de richtlijn en toch gebruik maken van PBM. Hiervoor heeft de V&VN de handreiking “Persoonlijke Beschermingsmiddelen (BPM) buiten het ziekenhuis opgesteld.

Beschermingsmiddelen-mondkapje

Deze handreiking is geschreven voor medisch opgeleide medewerkers die ervaring hebben met klinisch redeneren. Omdat veel begeleiders in de gehandicaptenzorg een sociaal agogische achtergrond hebben werken de VGN en de NVAVG op dit moment aan een handzame samenvatting.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Aart Bertijn
Telefoonnummer
Portretfoto Aart Bertijn