Nieuws

VGN bij rondetafelgesprek: geen loondispensatie, wel persoonsgericht traject

17 april 2018

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken wil de loonkostensubsidie in de Participatiewet vervangen door loondispensatie en zo meer mensen aan het werk krijgen. De VGN ziet weinig in dit plan en is bang dat deze maatregel zeer nadelig uitpakt voor een groep kwetsbare mensen. De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert woensdag 18 april een rondetafelgesprek over dit thema. Bij dit gesprek zijn diverse ervaringsdeskundigen, wetenschappers en andere betrokkenen, waaronder de VGN, aanwezig.

VGN-directeur Frank Bluiminck zal tijdens het gesprek ervoor pleiten om mensen met een beperking zo snel mogelijk zicht te geven op deelname aan de maatschappij én op een volwaardig inkomen. Jongeren moeten, net als hun leeftijdgenoten zónder beperking, kansen krijgen om door te leren en om werk te vinden dat loont. Hiervoor is het nodig om structureel te investeren in de ontwikkeling van jongeren met een beperking. Als deze jongeren meer tijd krijgen om zich te ontwikkelen, kunnen velen (deels) in hun eigen inkomen voorzien. Met een persoonsgericht traject: van dagbesteding via beschut werk en deeldiploma’s is een betaalde baan voor veel jongeren die nu thuis zitten, haalbaar. Onze leden zien goede voorbeelden in de praktijk. 

Zet beschutte werkplekken flexibel in
Het kabinet is van plan om 50.000 beschutte werkplekken te creëren. De realisatie blijft helaas ver achter bij de doelstelling. De VGN pleit er voor om de beschutte werkplekken flexibel in te zetten. Dat wil zeggen dat ze niet worden gezien als eindstation, maar juist als tussenstation in het alternatieve opleidingstraject. Op een beschutte werkplek kan een jongere praktijkverklaringen halen die uiteindelijk leiden naar een diploma, en dus naar regulier werk. Oudere werknemers zouden moeten kunnen terugvallen op beschut werk als zij dat tijdelijk nodig hebben. De gehandicaptenzorg heeft de kennis en expertise om beschut werk als tussenstap naar een reguliere baan in te richten.

Zorg dat werken loont: handhaaf de loonkostensubsidie
Waardering is een belangrijke stimulans voor mensen om zich te ontwikkelen en aan het werk te gaan. Wie de kans heeft zijn inkomen te vergroten, is eerder geneigd het beste uit zichzelf te halen dan iemand voor wie dat niet geldt. Mensen met een arbeidsbeperking krijgen door de voorgestelde loondispensatie (terecht) het gevoel geen volwaardige medewerker te zijn. Ze zijn immers deels aangewezen op een uitkering, zonder WW- en pensioenopbouw. Dit is in strijd met de uitgangspunten van de Participatiewet die juist mensen met een beperking via werk volwaardig wil laten deelnemen aan de samenleving. De VGN pleit voor een regeling waarin mensen met een beperking het wettelijk minimumloon verdienen.

Ter voorbereiding voor het rondetafelgesprek heeft de VGN haar visie uitgebreid verwoord in de position paper 'Meer kans op werk'

Naar verwachting komt onderwerp volgende week aan bod in een plenair debat met staatssecretaris Van Ark. Het rondetafelgesprek is op woensdag 18 april van 10.00-13.30 uur in de Groen van Prinstererzaal. U kunt via deze website live meekijken of meeluisteren

Bekijk de lijst met genodigden

 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen