Nieuws

Tweede Kamer steunt breed offensief om mensen met beperking aan werk te helpen

03 december 2018

Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van SZW was er veel steun van de Kamerleden voor het offensief van staatssecretaris van Ark om meer mensen met een beperking naar werk te begeleiden. Het brede offensief bestaat uit verschillende initiatieven die met elkaar ervoor zorgen dat de kans op een baan voor mensen met een beperking wordt vergroot en dat werk altijd moet lonen.

Op 20 november 2018 stuurde Van Ark een uitwerking van haar eerder aangekondigde plannen aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris kondigt een aantal maatregelen aan zoals:
- De vereenvoudiging en uniformering van een aantal regels (bv. de invoering van één landelijke loonwaarde-methodiek);
- De invoering van een herlevingsrecht voor de Wajong tot aan de AOW-leeftijd
- Het invoeren van een maatwerkvoorziening voor jobcoaches, zodat de begeleiding op maat van de nieuwe werknemer én zijn/haar werkgever nader kan worden ingevuld. 

De VGN onderschrijft van harte het doel van dit offensief. Wel zijn we van mening dat een aantal aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om van het offensief een succes te maken. In een brief aan de Kamer adviseren we om de voorgestelde periode van de nieuwe 'vrijlatingsregeling' te verlengen, te investeren in duurzaam werk en altijd mensen met een beperking te lonen als ze bezig zijn aan een ontwikkeltraject gericht op betaald werk.


Vrijlatingsregeling

Tijdens het debat vroegen kamerleden om een aantal extra maatregelen. Rens Raemakers (D66) vroeg of gemeenten de ‘vrijlatingsregeling’ onbeperkt mogen verlengen zolang dat nodig is. De staatssecretaris stemde hiermee in. Mensen die in deeltijd met loonkostensubsidie werken houden daardoor met elk uur dat ze werken iets meer over. Ze mogen 15 procent van hun inkomen houden bovenop hun bijstandsuitkering. Hierdoor blijft werken lonen. Voor dit punt heeft de VGN steeds gelobbyd. D66 stelde verder voor een jongerenpact af te sluiten om alle jongeren naar werk of school te kunnen begeleiden. 


Terug kunnen vallen op Wajong, dagbesteding of beschut werk

Ook vindt de Kamer dat mensen met beperkingen moeten kunnen terugvallen op hun oude uitkering, dagbesteding of beschut als het niet (meer) lukt. Van Ark herkent dat mensen met een beperking zich niet altijd veilig voelen om aan het werk te gaan en hun uitkering te verliezen. Daarbij vindt zij het belangrijk dat mensen kunnen meedoen op een plek die bij hun past. Dit kan dagbesteding zijn, maar ook een beschutte werkplek of een reguliere baan. Van Ark vindt het wel onduidelijk waarom sommige mensen in de activerende dagbesteding terecht komen en anderen een beschutte werkplek krijgen. Het is daarom belangrijk dat de keten van dagbesteding naar betaald werk helder in beeld wordt gebracht.Hiervoor is een integrale aanpak nodig van werk en inkomen, zorg jeugdhulp en onderwijs.
Verder vroeg Jasper van Dijk (SP) om te stoppen met de bezuinigingen zodat gemeenten veel meer mensen kunnen helpen. Ook wil hij dat de toegang tot de beschutte werkplekken wordt verbreed dat deze plekken flexibeler  kunnen worden ingezet.

Tegelijkertijd met de brief naar de Kamer ging het wetsvoorstel Wajong in internetconsultatie. Ook bereidt de staatssecretaris wijzigingen van wet- en regelgeving voor en komen er werkgroepen om een aantal voorstellen de komende maanden uit te werken.

In de bijlage vindt u
- de brief van de VGN aan de Vaste Kamercommissie SZW
- de brief van staatssecretaris Van Ark

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: