Breed offensief om mensen met arbeidsbeperking aan werk te helpen

In het Algemeen Overleg van 12 september jl. sprak de Tweede Kamer haar waardering uit over het brede offensief om meer mensen met beperkingen aan het werk te helpen. Ook het besluit van staatsecretaris Van Ark om de loonkostensubsidie te behouden, viel in goede aarde. De doelstelling om mensen aan het werk te helpen staat voor de staatsecretaris voorop. We kunnen niet doorgaan zoals we deden, aldus de staatssecretaris.

Het helpen van mensen om mee te doen in de maatschappij is voor de staatssecretaris een belangrijk politiek drijfveer. Ongeveer de helft van de mensen met een beperking heeft nu geen werk. De krapte op de arbeidsmarkt biedt kansen. Als het nu niet lukt, wanneer dan wel? Het brede offensief bestaat uit verschillende initiatieven die met elkaar ervoor zorgen dat de kans op een baan wordt vergroot en dat werk altijd lonend is.

Beschutte werkplekken
Het brede offensief is ook nodig omdat met het vervallen van loondispensatie de middelen vervallen om het aantal beschutte werkplekken met 20.000 plaatsen uit te breiden. Deze plaatsen komen bovenop de 30.000 die nog stapsgewijs gerealiseerd moeten worden. Maar de eerste 30.000 beschutte werkplekken moeten nog stapsgewijs worden gerealiseerd.

Loonkostensubsidie eenvoudiger
Zo worden de loonkostensubsidie eenvoudiger gemaakt voor de werknemers én werkgevers. Er komt één landelijke standaard methodiek voor de loonwaardebepaling. Ook mogen mensen met een beperking die alleen parttime kunnen werken een deel van hun inkomen houden bovenop hun uitkering, zodat werken altijd loont. Daarnaast worden de regels rond de banenafspraak en het quotum gemakkelijk gemaakt zodat ook het tijdelijk inhuren van mensen met beperkingen meetelt voor het quotum.

Financieel vangnet
De staatsecretaris vindt het belangrijk dat mensen met een beperking de kans krijgen om zich te blijven ontwikkelen en zich veilig voelen om een stap te maken om de volgende stap te zetten. Bijvoorbeeld van dagbesteding naar beschut werk. Maar ook een stap terug kunnen doen als een reguliere baan toch niet blijkt te lukken. Dit is eén van de punten waar de VGN aandacht voor heeft gevraagd.  

Zo wordt de Wajong vereenvoudigd tot een regeling waarin mensen niet bang hoeven te zijn dat ze hun uitkeringsrechten verliezen als ze gaan werken. Met een individuele garantieregeling wil het kabinet voorkomen dat mensen er hierbij op achteruit gaan.

Deze en de nadere maatregelen uit het brede offensief moeten verder worden uitgewerkt. De staatsecretaris gaat hierover in gesprek met cliënten en maatschappelijke organisatie. Deze uitwerking wordt voor de begrotingsbehandeling van het ministerie SZW naar de Tweede Kamer toegestuurd.  

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Aart Bertijn
Telefoonnummer
Portretfoto Aart Bertijn