Nieuws

Handreiking helpt zorgorganisatie meer uit vrijwilligerswerk te halen

26 september 2012

Meer resultaten bereiken in de samenwerking met vrijwilligers en familie? De online handreiking ‘Stevig fundament als basis' van Vilans en MOVISIE geeft zorgorganisaties handvatten om dit te bereiken. ‘Stevig fundament als basis’ is gratis beschikbaar in pdf-vorm.

De handreiking van Vilans en MOVISIE gaat uit van het principe dat vrijwilligers de beste begeleiding krijgen op de plek waar ze werken. Dit geeft directe en korte communicatielijnen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de vrijwilligers. Daarmee krijgen zij een duidelijke plek in de organisatie. Voor de rol van de coördinator vrijwilligerswerk betekent dit een andere invulling, die beter past bij de vraag van deze tijd. Hoe zorgorganisaties dit praktisch kunnen organiseren, lezen zij in de handreiking.

Tijd voor een nieuwe coördinator vrijwilligerswerk
Vrijwilligers en mantelzorgers spelen een steeds grotere rol om de langdurende zorg menselijk en betaalbaar te houden. Dit vraagt niet alleen inzet van de vrijwilligers, ook zorgorganisaties waar vrijwilligers hun diensten verrichten, moeten daaraan bijdragen. Optimaal samenwerken met informele zorg lukt alleen als zij hun organisatie daarop voorbereiden en inrichten. Dat betekent voldoende openheid en ruimte om familie en vrijwilligers een volwaardige plek te geven en hen te betrekken bij de verzorging. Ervoor zorgen dat zij zich welkom en gewaardeerd voelen en werken aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een belangrijke rol hierin speelt de coördinator vrijwilligerswerk. Maar deze (vaak parttime) functionaris kan dat niet alleen.

Vrijwilligers moeten binnen de organisatie een goed verankerde plek hebben en zowel medewerkers als management moet zich betrokken voelen en zich voor de samenwerking inzetten. Dat werkt het beste als zorgorganisaties de rol van de coördinator vrijwilligers anders inrichten, met andere verantwoordelijkheid en een meer invloedrijke positie in de organisatie. De handreiking geeft informatie en praktische tips.

Aansluiten bij de motivatie van vrijwilligers
De handreiking pleit voor de begeleiding van vrijwilligers op de werkplek en hun functioneren. Dit vraagt om een gedifferentieerde aanpak. Vrijwilligers kunnen om uiteenlopende redenen voor zorgorganisaties (willen) werken: uit eigen initiatief, vanuit hun werkgever of als een mogelijkheid om mee te doen in de maatschappij. Ook de beschikbaarheid varieert: van een eenmalig project tot een vast ‘dienstverband’ van een of meer dagdelen per week. Al deze vrijwilligers hebben hun eigen motivatie, maar wat hen bindt is dat zij erg graag iets willen doen voor een ander. De handreiking ‘Stevig fundament als basis’ laat zien hoe zorgorganisaties daarop kunnen inspelen, met passende werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

Klik hier voor de handreiking Stevig fundament als basis.