Nieuws

Handreiking Kinderdienstencentra, opvang en logeren

Leestijd: 3 minuten
27 mei 2020

De VGN heeft samen met leden een tweede versie van de Handreiking 'Kinderdienstencentra, opvang en logeren' ontwikkeld. Doel van deze handreiking is het bieden van handvatten bij de verdere opstart van jeugdhulp en zorg op kinderdienstencentra, ook voor jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar, en het stap voor stap verder opstarten van opvang en logeren voor jeugdigen met een beperking.

vrouw buigd naar meisje met een beperking

Sluiting scholen en kinderopvang

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is in maart een groot aantal maatregelen genomen door het kabinet. Eén van die maatregelen was het besluit om scholen en de kinderopvang te sluiten. Als gevolg daarvan hebben veel zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg het besluit genomen om ook kinderdienstencentra (KDC’s) tijdelijk te sluiten. Vanaf 11 mei zijn Kinderdienstencentra in lijn met de maatregelen voor de basisscholen, het speciaal (basis)onderwijs en de kinderopvang weer open voor kinderen in de basisschoolleeftijd, mits alle randvoorwaarden op de locatie en het vervoer kunnen worden georganiseerd.

Vanaf 1 juni 

Op 19 mei presenteerde minister de Jonge een routekaart voor de zorg, waarin ook 1 juni wordt genoemd als datum waarop behandeling, begeleiding en dagbesteding voor jeugdigen weer kan opstarten. Op 1 juni start ook het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Kinderdienstencentra, de opvang en logeren voor jeugdigen met een beperking

Met deze - nieuwe versie - van de Handreiking Kinderdienstencentra, opvang en logeren wil de VGN handvatten bieden aan leden bij het voor het weer stap voor stap opstarten van jeugdhulp en zorg op kinderdienstencentra, ook voor jeugd in de leeftijd van 13-18 jaar, vanaf 1 juni en het (verder) opstarten van opvang en het logeren voor jeugdigen met een beperking. 

Ook deze versie van de handreiking is ontwikkeld op basis van inbreng van de leden van het Platform Jeugd van de VGN. Daarnaast is meegelezen door een aantal artsen. De paragraaf over vervoer is afgestemd met Koninklijk Nederlands Vervoer.  Deze nieuwe versie van de handreiking is ontwikkeld voor de periode 1 juni - 1 juli 2020. 

Deze nieuwe versie vervangt de eerste versie van de handreiking Kinderdienstencentra opvang en logeren van 29 april

Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: