Nieuws

Handreiking Middin en Ipse de Bruggen voor inrichten van wijk- en jeugdteams

23 juli 2014

Gemeenten zijn druk doende met het opzetten van wijkteams in het kader van de decentralisatie van de zorg. Deze teams krijgen straks een sleutelrol in het aanpakken en oplossen van problemen bij jongeren en hun gezinnen. Dit vergt een brede kennis en expertise. In een handreiking leggen Ipse de Bruggen en Middin uit waarom jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking afwijken van andere jeugdigen met problemen en wat dit betekent voor de hulpverlening.

Het helpen van deze kinderen en hun ouders vraagt specifieke kennis, vaardigheden en instrumenten die in het wijkteam aanwezig moeten zijn. Bij de inrichting van het wijkteam dient daarmee rekening te worden gehouden. Wanneer dit niet gebeurt, leidt het tot verkeerde hulp, op het verkeerde moment. Het gevolg is onnodige schade voor het kind en zijn omgeving en onnodige zorgkosten voor de gemeente.

Welke expertise is nodig in een wijkteam? Waar moet op gelet worden en wat moet je juist wel en wat juist niet doen bij jongeren met een laag IQ? Klik hier voor de handreiking van Middin en Ipse de Bruggen.

Deze pagina is een onderdeel van: